Görevleri

• Başkanlığa intikal eden tüm sözlü ve yazılı istek ve talepleri randevuları, programları günlük olarak takip etmek ve başkanın zamanının çok iyi bir biçimde planlanmasına yardımcı olmak.

• Başkanlığın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak.

• Başkanlığın özel ve resmi, müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmek ve sonuçlandırmak.

• Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunanların isteklerini değerlendirip, görüştürülmesi ve ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlamak.

• Başkanlığa gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirmek, ilgili birimlere sevkini sağlamak, Başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunmak.

• Belediyenin yapacağı programların gün ve saatlerini belirlemek, Belediye Başkanının katılacağı yada katılmayacağı programların ön çalışmalarını yaparak temsil edilmesini sağlamak.

• Resmi törenlerin ve belediyenin programlarının hazırlanmasında ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

• Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

• Programların içeriğini, kimlerin davet edileceğini, davetlerin takip edilmesini ve katılımlarını sağlamak.

• Belediye Başkanının yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantı programlarının gerekli hazırlıklarını yapmak, iletişim, gidiş-geliş ve konaklama rezervasyonlarını organize etmek.

• Belediye Başkanının yurt içi ve yurt dışı misafirlerini karşılamak, ağırlamak ve uğurlama hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu konuda gerekli organizasyonları yapmak.

• Başkanlık Makamının verdiği diğer görevleri yapmak.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window