5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş  ve  bu  kapsamda  etkin  bir  iç  kontrol  sisteminin  oluşturulması amaçlanmıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğiyle de; iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde  ve  değerlendirilmesinde  dikkate  alınması  gereken  temel  yönetim kuralları gösterilmiş ve Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde belirlenmiştir.
Bu  kapsamda;  idaremizin  amaçlarına,  belirlediğimiz  politikalara  ve  mevzuata uygun olarak faaliyetlerimizin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarımızın korunmasını, muhasebe kayıtlarımızın doğru ve tam olarak tutulmasını,  mali  bilgi  ve  yönetim  bilgisinin  zamanında  ve  güvenilir  olarak üretilmesini  sağlamak  üzere  idaremiz  tarafından  İç  Kontrol  Sistemimiz oluşturulmuştur.

İç  kontrol  sisteminin  süreklilik  arz  eden  dinamik  bir  süreç  olması  nedeniyle  yıllık gözden  geçirme  ve  değerlendirme  çalışmaları  her  yıl  yapılmaya  devam etmektedir. Bütün birimlerin ve çalışanların aktif katılımı ile ortaya konan 2017-2018 dönemi İç Kontrol Eylem Planı Raporumuz da bu kapsamda hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

İç Kontrol Raporumuzun hazırlanma sürecinde sarf edilen gayret ve hassasiyetin, uygulama aşamasında da gösterileceğine inanarak, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Ercan Orhan
Belediye Başkanı

 

2017 YILI BORÇKA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

2018-2019 YILI BORÇKA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

2021-2022 YILI BORÇKA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BORÇKA BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI RAPORU

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window