Duyurular|

İlimiz, Borçka ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 163 ada, 12 numaralı parsellerde Uygulama imar Plan Değişikliği (1/1000 ölçekli) ve Nazım İmar Plan Değişikliği (1/5000 ölçek) hakkındaki Meclis Kararının ve İmar Plan Durumunun Belediyemiz internet sayfasında yayımlanarak otuz gün süre ile askıda tutulacağının belirtilmesi hususunda;
0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window