Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.01.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Denetim Komisyonu Seçimi,

4- 2022 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi,

5- Sözleşmeli Personel Alımının Görüşülmesi,

6- Kısmi Zamanlı Personel Alımının Görüşülmesi,

7- Emekli Olacak Personeller İçin Kredi Talebinin Görüşülmesi,

8- İtfaiye ve Zabıta da Bulunan Memur Personelin Maktu Ücretinin Görüşülmesi

9- Kapanış

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  tüm   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine Geçildi.

2021 Yılı Belediye gelir ve giderleri denetlemek üzere 5393 Sayılı kanunun 25. maddesi gereğince 3 kişilik Denetim Komisyonuna Celal KILIÇ, Hızır GENÇTÜRK, Ziya ŞAN’ın aday oldukları ,  yapılan gizli oylama sonucu; Celal KILIÇ 12 oy , Hızır GENÇTÜRK 12 oy ve  Ziya ŞAN’ın  12 oy alarak, Denetim Komisyonuna seçildikleri görüldü.

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2022 Yılı Belediye çalışma programı 4 Maddeden ibaret olup, maddeler üzerinde görüşmelere başlandı.

1- İlçemizde  devam etmekte olan İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu altyapısının tamamlanması,

2- Terminal mevkiinde İlçemiz sosyoekonomik alt yapısını geliştirmek kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla Çoruh Nehri kıyısında bisiklet yolu yapım işinin tamamlanması,

3- Altyapı çalışması tamamlandıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ,Meydan düzenleme çalışması ile üst yapının düzenlenmesi,

4- Altyapı çalışmasının tamamlandığı cadde, sokak ve mahallelerde üst yapının da tamamlanması planlanmaktadır.

 

Maddeler halinde oylanıp Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2022 yılı çalışma programının  uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda,  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 4. fıkrası gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için   ücret tavanları” konulu Genelgesi kapsamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;

Yukarıda belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda; 2022 yılında 1 adet Jeoloji Mühendisi,1 adet Ziraat Yüksek Mühendisi,1 adet Çevre Mühendisi  1 Adet Ekonomist, 1 Adet Elektrik Teknikeri,  olmak üzere 5 kisi tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olup, Özlem KOÇ, Tuğçe DİKBAŞ , Esin GONCAL, Seher USTABAŞ ve Memduh Mete KURTULUŞ’un tam zamanlı sözleşmeli olarak tekrar çalıştırılmasına,

 

TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRETLERİ

Sıra No SINIFI KADRO UNVANI ADEDİ ÜCRET
1 T.H Jeoloji Mühendisi 1 4255.00 TL
2 T.H Ziraat Yüksek Mühendisi 1 4255.00 TL
3 T.H Çevre Mühendisi 1 4255.00 TL
4 T.H Ekonomist 1 4255.00 TL
5 T.H Elektrik Teknikeri 1 4255.00 TL

 

2022 yılı için yukarıdaki tabloda belirtilen ücretin uygulanmasına Belediye Meclisinin 04.01.2022 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve  Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için   ücret tavanları” konulu Genelge kapsamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;Genelge doğrultusunda Kısmi zamanlı Avukat çalıştırılmasına, 2022 yılı Kısmi Zamanlı Avukat net ücretinin Hazine ve Maliye  Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden 3343.87 TL verilmesine, 2022 yılında Kısmi Sözlemeli olarak çalıştırılan Avukat Neslişah ŞENTÜRK’ün hafta da 2 gün ( Salı ve Perşembe ) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına ; açık oylama neticesinde 04.01.2022 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

Belediyemiz çalışmakta iken emekliliğe hak kazanan personeller için kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarının  ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş’den kredi talebinde bulunulmasına, İller Bankası ,diğer kamu ve özel bankalarda ki  bütün iş ve işlemler için  Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkili kılınmasına;

Oy birliği ile karar  edildi.

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesi belirtilen görevleri yerine getirmede 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen mesai kavramına bağlı kalınmadan günün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeleri sebebiyle 2022 Bütçe Kanunu K cetvelinde alt ve üst sınırı belirtilen fazla çalışma  maktu mesai ücretinin tespiti Belediye meclisinde görüşe açıldı. 2022 yılı İtfaiye ve Zabıta Memuru  görevlilerine Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu üst sınırdan maktu mesai ücretinin 386.00 (üçyüzseksenaltı) TL verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündemdışı görüşülecek başka konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN teşekkür konuşmasını yaparak oturum sona erdi. 04.01.2022

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window