Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca ocak birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.04.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM      :

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. İlçemizde Düzenlenecek Festivaller İçin Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesinin Görüşülmesi,
  4. Kısmi Sözleşmeli Veteriner Hekim Alımının Görüşülmesi,
  5. Daimi Encümen Seçiminin Görüşülmesi,
  6. Meclis İhtisas Komisyon Üyelerinin Seçiminin Görüşülmesi,
  7. 2021 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi
  8. 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,
  9. Denetim Komisyonu Tarafından Hazırlanan 2021 Yılı Raporunun Görüşülmesi,
  10. Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Ziya ŞAN ve Nurettin OKUYAN’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı,diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği,

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Mart ayı  olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

 

İlçemizde Şenlik, festival, konser gibi etkinlikler düzenleyerek; kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak amacıyla 15-23 mayıs tarihleri arasından ilçemizde düzenlenecek olan uluslararası tiyatro festivali için Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesi;

 

Oy birliğiyle kabul edildi.

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Belediyemizde bulunan Veteriner Hekimin naklen tayin olması nedeniyle, Belediyemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı Veteriner Hekim tespitinde ve sözleşmenin imzalanmasında Borçka Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkili kılınması

 

Oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 5. maddesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/a  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesine göre her yıl yapılan  Belediye Daimi Encümenliği için  Hüseyin AKSU ve Serdar TONYALIOĞLU aday olup , gizli oy açık tasnif sonucu, Hüseyin AKSU  10 oy, Serdar TONYALIOĞLU 9 oy alarak bir yıllığına Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçildikleri görüldü.

 

Gündemin 6.maddesine geçildi.

 

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine göre ;

Belediye Meclisinde Plan Bütçe Komisyonu oluşturmak üzere işaretli oylama usulü ile seçim yapıldı.Yapılan seçim neticesinde Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine Hüseyin AKSU 10 oy ,Hamit ATALAY 10 oy ,Hasan GÖKDEMİR 10 oy alarak  1 (bir) yıl süreli Plan Bütçe Komisyon üyesi olarak görev yapmalarına;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine göre ; Belediye Meclisinde İmar  Komisyonu oluşturmak üzere işaretli oylama usulü ile seçim yapıldı.Yapılan seçim neticesinde İmar Komisyonu üyeliğine Serdar TONYALIOĞLU 10 oy, Hızır GENÇTÜRK 10 oy, Mehtap ŞENTÜRK 10 oy alarak  1 (bir) yıl süreli İmar  Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına ;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Belediyemizce hazırlanan 2021 Yılı Bütçe kesin hesap cetvelleri, Belediye Birimlerince hazırlanıp Mayıs 2022 tarihli toplantısında görüşülmek üzere yeni seçilecek olan Plan ve Bütçe komisyon üyelerine sevk edilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

2021 Yılı Faaliyet raporu  (5393 Sayılı yasanın 19. maddesi) 1. Meclis Başkan vekili Celal KILIÇ  Başkanlığında  5393 Sayılı Yasanın 56. maddesi gereği 2021 Yılı Faaliyet dönem çalışmalarında oluşan ve bütün birimlerden ayrı ayrı derlenen bilgi ve belgelerle  Belediye Faaliyet raporunun yıl içi  çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı ve 2021 yılı programında  bulunan çalışmaların Meclis üyelerinin bilgileri dahilinde şeffaf bir şekilde yürütüldüğü; Belediye çıkarları doğrultusunda yararlı işler yapıldığı gözlendiği, günlük rutin Belediyecilik hizmetlerinin ve bürokratik detayların yürütülmesi Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirtilerek; Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan Meclis üyesinin bulunmadığı tespit edilip  Faaliyet raporu;

 

Oy birliği ile  kabul edildi.

 

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 55. Maddesi Gereği; Belediyemizin 2021 Mali Yılına ait  gelir ve gider  hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere Borçka Belediye Meclisinin Ocak 2022 birleşiminde denetim komisyonuna  seçilen  üyelerin yapmış olduğu çalışmalar sonucu hazırlanan  rapor Belediye Meclisinde okunmuş, denetim raporuna itiraz eden Meclis üyesinin bulunmadığı görülerek;

Oy birliği ile kabul edildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window