Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 10.05.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM                  :

1.Açılış ve yoklama,

2.Saygı duruşu,

3.Bir Önceki Toplantı Tutanaklarının Sunumu,

4.Ek Bütçenin Görüşülmesi,

5.Kesin Hesapların Görüşülmesi,

6-Şartlı Bağışın Görüşülmesi,

7.Fotoğraf Yarışmasında Derece ve Mansiyon Alan Yarışmacıların Ödüllerinin Görüşülmesi,

8.Emekli Olan Personeller İçin İller Bankasına Yapılacak Kredi Talebinin Görüşülmesi

9.Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesi gereği;

Nisan  2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

GELİR

A-FİNANSMANIN KAYNAĞI

GELİRİN KODU TUTAR
I II III IV
06       SERMAYE GELİRLERİ 11.800.000,00
  01     TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 11.800.000,00
    03   Diğer Bina Satış Gelirleri 11.800.000,00
      01 Diğer Bina Satış Gelirleri 11.800.000,00

 

GELİRİN KODU AÇIKLAMA TUTAR
I II III IV
  04     KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 2.500.000,00
    01   Cari 2.500.000,00
      04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar 2.500.000,00

 

 

TOPLAM FİNANSMAN                                        14.300,000,00₺

 

 

 

 

GİDER

GİDER BÜTÇE KODU  

AÇIKLAMA

 

BİRİMİ

 

TUTAR

01.05 Diğer Personel Özel Kalem Müdürlüğü 150.000,00₺
02.01 Memurlar Özel Kalem Müdürlüğü 30.000,00₺
02.03 İşçiler Özel Kalem Müdürlüğü 10.000,00₺
02.05 Diğer Personel Özel Kalem Müdürlüğü 10.000,00₺
03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları  

Özel Kalem Müdürlüğü

 

100.000,00₺

03.03 Yolluklar Özel Kalem Müdürlüğü 20.000,00₺
03.05 Hizmet Alımları Özel Kalem Müdürlüğü 250.000,00₺
03.06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri Özel Kalem Müdürlüğü 350.000,00₺
01.01 Memurlar Yazı İşleri Müdürlüğü 120.000,00₺
01.02 Sözleşmeli Personel Yazı İşleri Müdürlüğü 10.000,00₺
02.01 Memurlar Yazı İşleri Müdürlüğü 20.000,00₺
03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yazı İşleri Müdürlüğü 30.000,00₺
03.03 Yolluklar Yazı İşleri Müdürlüğü 10.000,00₺
03.04 Görev Giderleri Yazı İşleri Müdürlüğü 20.000,00₺
03.05 Hizmet Alımları Yazı İşleri Müdürlüğü 30.000,00₺
05.01 Görev Zararları Yazı İşleri Müdürlüğü 5.000,00₺
01.05 Diğer Personel Mali İşler Müdürlüğü 20.000,00₺
03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Mali İşler Müdürlüğü 450.000,00₺
03.03 Yolluklar Mali İşler Müdürlüğü 10.000,00₺
03.04 Görev Giderleri Mali İşler Müdürlüğü 80.000,00₺
03.05 Hizmet Alımları Mali İşler Müdürlüğü 120.000,00₺
03.07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımı Bakım Mali İşler Müdürlüğü 30.000,00₺
03.04 Diğer İç Borç Faiz Giderleri Mali İşler Müdürlüğü 600.000,00₺
05.01 Görev Zararları Mali İşler Müdürlüğü 5.000,00₺
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler  

Mali İşler Müdürlüğü

 

120.000,00₺

06.01 Mamul Mal Alımları Mali İşler Müdürlüğü 300.000,00₺
09.06 Yedek Ödenek Mali İşler Müdürlüğü 100.000,00₺
01.01 Memurlar Zabıta Müdürlüğü 60.000,00₺
02.01 Memurlar Zabıta Müdürlüğü 40.000,00₺
03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Zabıta Müdürlüğü 60.000,00₺
03.05 Hizmet Alımları Zabıta Müdürlüğü 20.000,00₺
03.07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımı Bakım Zabıta Müdürlüğü 10.000,00₺
01.01 Memurlar Fen İşleri Müdürlüğü 200.000,00₺
01.02 Sözleşmeli Personel Fen İşleri Müdürlüğü 150.000,00₺
01.03 İşçiler Fen İşleri Müdürlüğü 600.000,00₺
01.04 Geçici Personel Fen İşleri Müdürlüğü 10.000,00₺
01.05 Diğer Personel Fen İşleri Müdürlüğü 20.000,00₺
02.01 Memurlar Fen İşleri Müdürlüğü 80.000,00₺
02.02 Sözleşmeli Personel Fen İşleri Müdürlüğü 50.000,00₺
02.03 İşçiler Fen İşleri Müdürlüğü 50.000,00₺
03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Fen İşleri Müdürlüğü 100.000,00₺
03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Fen İşleri Müdürlüğü 400.000,00₺
03.03 Yolluklar Fen İşleri Müdürlüğü 10.000,00₺
03.04 Görev Giderleri Fen İşleri Müdürlüğü 20.000,00₺
03.05 Hizmet Alımları Fen İşleri Müdürlüğü 4.000.000,00₺
03.07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımı Bakım Fen İşleri Müdürlüğü 800.000,00₺
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri  

Fen İşleri Müdürlüğü

4.470,000,00₺
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri Fen İşleri Müdürlüğü 150.000,00₺
06.05 Gayrimenkul Sermye Üretim Giderleri  

Fen İşleri Müdürlüğü

100.000,00 ₺
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler  

Fen İşleri Müdürlüğü

 

25.000,00₺

01.01 Memurlar Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 10.000,00₺
01.01 Memurlar Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 10.000,00₺
03.06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 50.000,00₺
01.01 Memurlar Kütüphane Müdürlüğü 8.000,00₺
01.02 Memurlar Kütüphane Müdürlüğü 5.000,00₺
01.01 Memurlar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 15.000,00₺
02.01 Memurlar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 10.000,00₺
03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları  

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

100.000,00₺

03.09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 80.000,00₺
GİDER TOPLAM 14.300,000,00₺

 

 

 

Gider tablosunda yer alan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için “Ek Ödenek” yapılması, ödeneğin 11.800.000,00 TL.sinin Taşınmaz Satışından , kalan 2.500.000,00 TL.sinin ise Şartlı bağış ve yadımlardan karşılanması, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince,

Belediye Meclisince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

            Gündemin 5.Maddesi olan 2021 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

 

Gider Kesin Hesabının:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 799.293,50 TL ödenek karşılığında 610.063,99 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde  bütçe ile verilen 170.669,37 TL ödenek karşılığında 147.226,92 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu  Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 864.409,05 TL ödenek karşılığında 1.661.404,21 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 309.884,11 TL ödenek karşılığında 344.373,78 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 12.415.963,64 TL ödenek karşılığında 16.249.915,83 TL harcama yapıldığı,

42 Kurumsal kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 51.669,99 TL ödenek karşılığında 149.375.08 TL harcama yapıldığı,

46 Kurumsal kodlu Kütüphane Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 151.228,13 TL ödenek karşılığında 140.788,18 TL harcama yapıldığı,

48 Kurumsal kodlu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 214.880,72 TL ödenek karşılığında 209.115,54 TL harcama yapıldığı,

55 Kurumsal kodlu Su İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 22.001,49 TL ödenek karşılığında harcama yapılmadığı,

30.12.2021 Tarih ve 33 Sayılı Encümen  karar gereği 1.247.478,95 TL ödenekler arası aktarma yapıldığı yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizde meydana gelen artışlar nedeniyle 4.520.000,00 TL  ek bütçe yapılmıştır. 2021 yılı gider kesin hesabının toplamı  19.512.263,53 TL olarak gerçekleşmiş olup 7.736,47 TL ödenek kullanılmayıp iptal edilmiştir.

 

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 509.613,26 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 370.571,63 TL Tahsil  edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 369.525,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 691.232,22 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 484.292,43 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 1.030.162,20 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 5.066,02 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında  tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 1.276.332,52 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 1.024.955,44 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 573.056,62 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 766.590,55 TL tahsil edildiğiı,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  bölümüne bütçe ile 7.725,00 tahmin edilen gelirler karşılığında 42.210,13 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 15.447,22 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan  ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 256.065,53 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 1.109.500,00 TL tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 13.042,66 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 18.011,79  tahsil edildiği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 10.537.080,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 13.549.819,56 TL tahsil edildiği,

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 218.590,32 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  184.782,69 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 51.545,00 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 145.933,51 TL  tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 403.830,23 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 57.796,61 TL  tahsil edildiği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 259.014,02 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 209.999,93 TL  tahsil edildiği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 19.774,17 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında işlem yapılmadığı,

Buna göre 2021 yılı gelir kesin hesabının toplamı 19.201.566,26 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 98 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2021 yılı kesin hesaplar cetvelleri rapor doğrultusunda;

 

Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Gündemin 6. maddesine geçildi.

 

Gündeme alınan maddenin  görüşülmesi sonucu; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10. Maddesinin 1/(ç) ve (d) fıkralarında belirtilen işlerde kullanılmak üzere, Dost  İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin) TL’nin  İlimiz iş  insanı İsmet ACAR’ın belirtilen şirketinden şartlı bağış yardımının talep edilmesine, söz konusu talebin 5393 sayılı Belediye kanunun 18. Maddesinin (g) fıkrası gereği kabulüne ;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. maddesi gereği;

 

İlçemizde düzenlenecek olan Fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara verilecek ödüllerin görüşülmesi neticesinde ; Birincilik ödülünün, 8.000 (sekiz bin) TL ikincilik ödülünün 7.000 (yedi bin) TL,  üçüncülük ödülünün 6.000 (altıbin) TL,Mansiyon ödülünün 1.000 (bin) TL 10 Adet, Sergileme ödülünün tanesi 250 (ikiyüzelli) TL 50 adet olarak belirlenmesine ; Meclis üyeleri Hasan GÖKDEMİR ve Ziya ŞAN’ın red oyu verdiği oylama sonucu;

 

Oy çokluğu ile  karar verildi.

 

Gündemin 8. maddesine geçildi.

 

Belediyemiz de çalışmakta iken emekliliğe hak kazanan  personeller için kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarının  ödenmesi için 14590572200 TC Kimlik Numaralı Fevzi ŞİMŞEK’e 200.00.00 TL, 23317286608 TC Kimlik Numaralı Recep ÇAKMAK’a 225.493.11 TL İller Bankası A.Ş’den kredi talebinde bulunulmasına, İller Bankası ,diğer kamu ve özel bankalarda ki  bütün iş ve işlemler için  Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkili kılınmasına;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window