Haberler|

Belediye Başkanımız Ercan Orhan 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İnsanlığın en büyük başarısının, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni hayata geçirmek olacağını belirten Başkan Orhan, “Bundan 76 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden üç yıl sonra, gelecek kuşakları savaş musibetinden korumak için; dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelinde insan hakları ve insanlık onurunun bulunduğu, insan haklarının da zorbalık ve baskıya karşı ancak hukukun egemenliğiyle korunabileceği inancıyla imzalanan 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulü, insanlık tarihinin dönüm noktasıdır” dedi.

Günümüzde Evrensel Bildirgede yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzenin hala kurulamadığına değinen Başkan Orhan, “İnsanların ırkından, renginden, cinsinden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri, dünya çapında yeterli koruma bulamamaktadır” diyerek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“İnsan hakları dokunulamaz, devredilemez ve ertelenemez bir bütündür ve evrenseldir. Her insanın, doğuştan kazandığı hakları korumak ve güvence altına almak adına tüm dünyada farkındalık yaratmak amacıyla belirlenen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum. Bugünün, dil, din, ırk, renk ve cinsiyet gözetilmeksizin tüm insanlara eşit ve adil bir şekilde haklarının teslim edildiği bir dünyaya doğru kararlı yürüyüşümüze katkı sunmasını ve temel hak ve özgürlüklerin egemen olduğu bir gelecek temenni ediyorum.”

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window