Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.10.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM                  :

1.Açılış ve yoklama,

2.Saygı duruşu,

3. Trafo Alanları İmar Plan Tadilatının Görüşülmesi

4.Şantiye Yeri Arsa Satışının Görüşülmesi,

5.2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi,

6.Cumhuriyet Meydanı Üst Tarafındaki Caddeye  Uğur ÇİL  adının verilmesinin Görüşülmesi,

7. Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Nurettin OKUYAN’ın mazeret belirterek  toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin toplantıya katıldığı  görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Eylül 2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı.Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi.İnceleme sonucunda;görüşmenin değiştirilmeden kayıt edildiği  görülerek gündemin diğer  maddesine geçildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Artvin Çoruh Elektrik A.Ş ‘ye ait 20.09.2021 tarih ve E-1162 sayılı yazı ile Meclise Havale edilen yazısı incelendi ve görüşmeye geçildi.

Gündeme alınan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.Artvin İl Müdürlüğünün  Meclise havale edilen yazısı dosyadaki eksik evraklar nedeniyle evrakların tamamlanması için ileri ki Meclis toplantılarına  ertelenmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığına ait Aksu Mahallesi, Turan Şahin Sanayi Caddesi, Sanayi arkasında  F47-A-14-C-4-D pafta 135 ada 11 parselde bulunan Belediyeyemize  ait 5.482,77 m2  arsanın satışa çıkarılmasının görüşülmesinde, Ziya ŞAN, Hasan GÖKDEMİR ve Mehtap ŞENTÜRK’ün  red oyu verdiği , diğer üyelerin kabul oyu verdiği, oylama sonucunda arsanın satışına ;

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Encümene Sunulan 2022 Mali yılı  Bütçe tasarısı Belediye Encümenince incelendikten sonra, Meclis tarafından  2022 Mali Yılı Belediye Başkanlığı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmasına ;

Oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

İlçemiz esnaflarının 27.09.2021 tarih ve 1777 sayılı Meclise havale edilen dilekçe görüşüldü ve gereği düşünüldü.

01.08.2017 tarihli Meclis oturumunda  Cumhuriyet Meydanının adı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak değiştirildiğinden ilgili alanın Uğur ÇİL olarak değiştirilmesinin uygun olmadığı;

Belediyemiz Meclisince oy birliğiyle reddedilmiştir

Gündem ve gündem dışı konuşulacak başka konu kalmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN kısa teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi.05.10.2021

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window