Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.08.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM                  :

1.Açılış ve yoklama,

2.Saygı duruşu,

3.  Kayıt Sisteminde Kapsamında Yeniyol Mahallesinde ismi belli olmayan Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi.

4. Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Mehtap ŞENTÜRK’ün mazeret belirterek toplantıya katılmadığı,.diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Haziran 2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi.İnceleme sonucunda; görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer  maddesine geçildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Adres Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanını  MAKS sistemine entegre edilen ilçemiz Yeniyol Mahallesinde ki cadde ve sokaklara isim belirlenemesinin görüşülmesi sonucu;

Yeniyol mahallesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi, Mahalle Muhtarı ve Mahalle halkının da görüşü alınmak üzere bir sonraki Meclise ertelenmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window