Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ağustos birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.08.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – Yaşar ÖZ’un Dilekçesinin Görüşülmesi.  (Terminal Giriş Çıkış Ücretleri Artırılması)

5 – Kapanış,

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda   E. Türkan KÜÇÜK  Mazeret belirterek, Ziver YILMAZ’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Haziran 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

31.07.2018 tarih ve 320 sayılı ÖZ İnşaat Ltd. Şti. Adına  Yaşar ÖZ’ün dilekçesinin görüşülmesi sonucu;

Belediye Başkanlığına ait terminal işletmeciliğinin ihale yoluyla Öz İnşaat Ltd  Şti. Adına Yaşar ÖZ’e kiralanan  Terminal giriş çıkış ücretlerinin 100 Km üstü (uluslar arası/Şehirler arası taşımalar için) 16-24 koltuklu otobüs giriş çıkış ücreti 15,00 TL,  35-45 Koltuklu otobüs giriş çıkış ücretleri 30,00 TL,   İl içi yolcu taşıma yapanlardan  9-15 koltuklu araç  giriş çıkış  ücretler 2,50 TL  diğer tarifelerinde önceki yılda olduğu gibi devam edilmesine,   alınan kararın tebliğ tarihinden itibaren uygulanmasına;

Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve Gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Alan ATAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window