Tem 19

Duyuru

Bütün hemşehrilerimizi Milli İrade ve Demokrasimize sahip çıkmak için birlikte demokrasi nöbeti tutmaya davet ediyoruz.Akşam saat 20:00 de Borçka Cumhuriyet meydanında birlikte olalım.Aslan ATAN Borçka Belediye Başkanı

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.borcka.bel.tr/duyuru-7/

Tem 18

DUYURU

18.07.2016 Pazartesi günü yani bugün , akşam namazını müteakip Borçka merkez camisinde şehitlerimiz adına mevlit okutulacaktır.Bütün halkımızı şehitlerimiz adına okunacak mevlite bekliyorum.Ayrıca mevlit sonrası Milli irade ve demokrasimize sahip çıkmak için bütün hemşehrilerimi demokrasi nöbeti tutmak için alana davet ediyorum.Aslan ATAN Borçka Belediye Başkanı

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.borcka.bel.tr/duyuru-6/

May 03

Borçka Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Mayis Mec.Top. (2)

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.05.2016 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

                        1 –  Açılış ve Yoklama,

2 –  Saygı Duruşu,

3 –  Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2015 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

5-  Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Nisan 2016 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

NİSAN 2016 birleşiminde Encümene  verilen 2015 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

GİDER KESİN HESABININ:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 552.745,36 TL ödenek karşılığında 523.174,60 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde  bütçe ile verilen 131.897,32 TL ödenek karşılığında 130.616,25 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu  Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 652.740,63 TL ödenek karşılığında 438.865,35 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 347.805,98 TL ödenek karşılığında 262.142,13 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 7.614.810,71 TL ödenek karşılığında 7.201.129,94 TL harcama yapıldığı,

Encümen karar gereği ödenekler arası aktarma yapıldığı görülmüştür. Buna göre 2015 yılı gider kesin hesabının toplamı  9.300.000.00 TL olarak gerçekleşmiş olup  744.071,73TL ödenek kullanılmayıp iptal edildiği, yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizden meydana gelen artışlar nedeniyle Meclis kararı gereği  ek bütçe yapılarak Bütçemiz 12.990.000,00 TL ye yükseltilmiştir.

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 373.342,77 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 290.568,82 TL Tahsil  edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 43.229,50 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 193.512,02 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 360.243,98 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 194.737,25 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 2.894,08 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında  tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 809.282,34 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 734.952,37 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 432.820,64 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 632.363,56 TL tahsil edildiğiı,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  bölümüne bütçe ile tahmin edilmeyen gelirler karşılığında 14.277,37 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dail idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 115.762,50 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan  ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 23.893,40 TL tahmin edilen gelirler karşılığında1.310.881,04 tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 1.738.18 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 4.894,57 tahsil edildiği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 4.976.046,19 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 5.105.556,75 TL tahsil edildiği,

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 140.419,16 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  174.735,96 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 8.690,88 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 1.957.723,14  tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 1.913.941,79 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 2.158.968,75 TL tahsil edildiği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 86.398,19 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 11.296,40 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

Buna göre 2015 yılı gelir kesin hesabının toplamı 12.733.171,60 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 98 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2015 yılı kesin hesaplar cetvellerinin Encümenin hazırladığı rapor doğrultusunda; Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde başka konu olmadığından Meclis Başkanı Aslan ATAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi.

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.borcka.bel.tr/borcka-belediyesi-nisan-ayi-meclis-toplantisi-yapildi/

Nis 13

Belediye Şehir Hamamı açılışımız

Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Şehir Hamamımız halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Borçkamıza hayırlı olsun.DSC_0371DSC_0369DSC_0443DSC_0355 DSC_0358 DSC_0363DSC_0364DSC_0367DSC_0361 DSC_0444 DSC_0446 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0458 DSC_0462 DSC_0464 DSC_0465 DSC_0466

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.borcka.bel.tr/belediye-sehir-hamami-acilisimiz/

Nis 07

Borçka Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Nisan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.04.2016 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

                        1 –  Açılış ve Yoklama,

2 –  Saygı Duruşu,

3 –  Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 –  Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi,

5 –  Meclis Katip Üyelerin Seçimi,

6 –  Daimi Encümen Seçimi,

7 –  İhtisas Komisyonların Seçimi ( İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu)

8 –  Denetim Komisyonu Tarafından Hazırlanan  Raporun Görüşülmesi,

9 –  2015 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

10- 2015 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

11- İktisadi İşletme Şirketinin Kurulması,

12- Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Meclis üyelerinden Ziver YILMAZ’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Mart 2016 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine  Geçildi.

Belediye Meclis Başkan vekilleri seçimi gizli oy açık tasnif şekliyle gerçekleştirildi. Oylama sonucu  Resul ŞENTÜRK 11 oy, , Ziya ŞAN 10 oy,  Nusret YILDIZ 1 oy, almış olup, 1. Meclis Başkan vekilliğine Resul ŞENTÜRK  2. Başkan vekilliğine Ziya ŞAN‘ ın 3 yıllığına seçilmiştir.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Meclis katip üyelerinin seçimi gizli oy açık tasnif şekliyle gerçekleştirildi. Oylama sonucu Mehtap ŞENTÜRK 11 oy, Hüseyin ÇAKIR 11 oy alıp,  Mehtap ŞENTÜRK ve Hüseyin ÇAKIR‘ın 3 yıllık meclis kâtip üyeliklerine seçilmiştir.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Daimi Encümen seçimi gizli oy açık tasnif  şekliyle gerçekleştirildi. Oylama sonucu  Ziya ŞAN 11 oy, Nurettin OKUYAN 10,  Hasan GÖKDEMİR 1 oy, Hüseyin ÇAKIR 1 oy almış olup , Ziya ŞAN ve Nurettin OKUYAN’ın  Daimi Encümen üyeliklerine seçilmiştir.

Gündemin 7. Maddesine geçildi.

            İmar komisyonu üyelikleri  seçimi için   yapılan açık oylama sonucu. CHP den Türkan KÜÇÜK 11 OY, MHP den Atila SAV 11 oy , AKP den Nusret YILDIZ 11 oy, Nurettin OKUYAN 11 oy, Resul ŞENTÜRK 10 oy Mehtap ŞENTÜRK 1 oy alarak İmar Komisyonuna Türkan KÜÇÜK, Atila SAV, Nurettin OKUYAN, Nusret YILDIZ, Resul ŞENTÜRK ‘ün seçilmiştir.

            Plan ve Bütçe komisyon üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama sonucu, MHP den  Atila SAV 11 oy, CHP Türkan KÜÇÜK 11 oy,  AKP den  Mehtap ŞENTÜRK 11 oy  Hikmet CARTİ 11 oy ve Hasan GÖKDEMİR 11 oy  alarak Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmiştir.

Gündemin 8. Maddesine geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 55. Maddesi Gereği; Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait hesap iş ve işlemleri denetlemek üzere Ocak 2016 birleşiminde oluşturulan denetim Komisyonu’nun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan denetim raporu, Komisyon Başkanı Nurettin OKUYAN tarafından  Belediye Meclisi bilgilendirildi. Belediye Meclis üyelerince hazırlanan rapora  itiraz eden Meclis üyesinin bulunmadığı görüldü.

Gündemin 9. Maddesine geçildi.

5393 Sayılı Yasanın 56 nci Maddesi gereği 2015 Yılı Faaliyet dönem çalışmalarında oluşan ve bütün birimlerden ayrı ayrı derlenen bilgi ve belgelerle hazırlanan Belediye Faaliyet raporunun yıl içi hazırlanan çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı ve 2015 yılı programında  bulunan çalışmaların Meclis üyelerin bilgileri dahilinde şeffaf bir şekilde yürütüldüğü; Belediye çıkarları doğrultusunda yararlı işler yapıldığı gözlendiği, günlük rutin Belediyecilik hizmetlerinin ve bürokratik detayların yürütülmesi Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirterek; Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan Meclis üyesinin bulunmadığı tespit edilip oylama yapılmak üzere  Meclis Başkanı Aslan ATAN oturumu  yönetmek üzere (5393 Sayılı yasanın 19 maddesi) 1 nci Meclis Başkan vekili Resul ŞENTÜRK’a devretti . Faaliyet raporunun gizli oy açık tasnif sonucu  tüm üyelerin kabul oyları ile (10 oy)  kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesine geçildi.

Belediyemizce hazırlanan 2015 Yılı Bütçe kesin hesap cetvelleri, Belediye Birimlerince hazırlanıp Mayıs 2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere yeni seçilecek olan Plan ve Bütçe komisyon üyelerine teslim edilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11 Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına uygun olarak; Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan Kafeterya, Çay bahçesi, Terminal işletmeciliği, Otopark, Turizme yönelik hizmet alanları, Hamam ve sauna işletmeciliği, sinema tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 71. maddesine istinaden “Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme kurulmasına; Borçka Belediye Meclisince 5 Nisan 2016 Salı Günü saat 13:00 ‘de yapılan Meclis oturumunda;IMG_9077

Oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.borcka.bel.tr/borcka-belediyesi-nisan-ayi-meclis-toplantisi/

Eski yazılar «