Turizm|

Camili (Macahel) Yöresi, 6 köyü içermektedir. Daha önce Camili (Macahel) bucağının (nahiyesinin) merkezi olan Camili Köyü, bu nedenle resmi olarak “Camili Bucak Merkezi Köyü” olarak anılır. Köyün eski ismi Hertvis’dir. Bu kelime, “Hevi” (dar ve derin dere/vadi) ile “irtvis” (karışma, birleşme) kelimelerinin bileşimi olup, “dereler/sular birleşiyor” anlamını taşır. Gerçekte ise Efeler deresi ile Uğur-Maral dereleri Camili’de birleşmektedir. Bucak yönetimi bulunmasa da Camili Köyü yörenin merkezi konumundadır. Camili Köyü’nde bulunan sağlık ocağı, PTT acentası, yatılı ilköğretim okulu ve jandarma karakolu diğer köylere de hizmet veren kuruluşlardır. Yöre köylerinin yerel idare birliği Camili Köyler Birliği’nin merkezi, Camili Köyü’dür.

2. DÜZENLİ KÖYÜ Köyün eski ismi “Zed(a)vake” olup, “yukarıdaki düzlük” anlamındadır. Gerçekten de Düzenli Köyü, coğrafi yapısı itibariyle Camili Köyü’ne nazaran yukarıda kalan, nispeten düz bir yapıya sahiptir. Borçka-Camili Karayolu üzerinde, Macahel Geçidi’nden (Küçük Yayla’dan) sonraki ilk köy olan Düzenli, Borçka’ya 44 km, Artvin’e ise 76 km uzaklıktadır.

3. EFELER KÖYÜ Köyün eski ismi “Eprat” olup, “büyük kayalıklar” anlamındadır. Coğrafi yapısı itibariyle de yüksek kayalıkların üzerinde bulunmaktadır. Bunun dışında “Eprat” kelimesinin, Fırat nehrinin diğer dillerideki karşılığı olan “Euphrates” sözcüğü temelinde, “prati / evprati” şeklindeki telaffuza dayalı olduğu da ileri sürülebilir. Bu takdirde kelimenin Efeler Deresi ile ilişkili olduğu da düşünülebilir. Macahel Geçidi’ni geçtikten sonra, Borçka-Camili Karayolununun karşı tarafından yer alan Efeler, Borçka’ya 56 km, Artvin’e ise 88 km uzaklıktadır.

4. KAYALAR KÖYÜ Köyün eski ismi “Kva(e)bi(s)tav” olup, “kayaların başı” anlamındadır. Coğrafi yapısı itibariyle de yüksek kayalıkların başında bulunmaktadır. Macahel Geçidi’ni geçtikten sonra, Borçka-Camili Karayolunun karşı tarafında yer alan Kayalar, Borçka’ya 59 km, Artvin’e ise 91 km uzaklıktadır.

5. MARAL KÖYÜ Resmi olarak, “Maralköy” adıyla anılır. Eski ismi Mindiyet’tir. Bu kelimenin, Camili Köyü’nün devamında yer alması itibariyle bitişik, yakın, komşu yöre (mindevne, midamo) anlamına geldiği belirtilmektedir. Başka bir görüşe göre ise mindiyet, eğimli düzlük demektir. Borçka-Camili Karayolunun devamındaki yer alan Maral, Borçka’ya 59 km, Artvin’e ise 91 km uzaklıktadır. Birleşmiş Milletler UNESCO MAB Sekretaryasınca, 29 Haziran 2005 tarihinde ilan edilen Camili Biyosfer Rezervi, dünyanın 25 sıcak noktasından biri olan, ülkemizin ilk ve tek biyosfer alanıdır. Camili Havzası içerisinde Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köyleri yer almaktadır. Camili Biyosfer Rezerv Alanının kaynak değerleri, GEF-II Projesi uygulama alanı içerisinde yer almıştır. Yapılan araştırmalarda alanın florası, faunası, biyoçeşitliliği araştırılarak ortaya çıkartılmıştır. Bunların yanı sıra araştırmalar sonucunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca alanda bulunan Saf Kafkas Arısının yaşamını sürdürdüğü yer olması açısından Gen Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window