Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Temmuz birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.07.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.  

            GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

            2- Saygı Duruşu,

            3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,   

            4- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

            5- 2019 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

            6- Denetim Raporunun Görüşülmesi,

            7- Daimi Encümen Seçimi,

            8- Plan Bütçe  Komisyonu Üye Seçimi,

            9- İmar Komisyonu Üye Seçimi,

            10-Aksu Mahallesi Sigorta Küme Evleri İlçe Stadyum Karşısında Devlet Hüküm ve Tasarrufunda bulunan Taşınmazın Tahsis veya Kiralama Yapılmasının Görüşülmesi.  

            11- Zafer AYDEMİR’in   Dilekçesinin Görüşülmesi; ( 205 ada 2 ve 4 parsellerin İlçe sınırlarının alınması)

            12- Aksu Mahallesi Muhtarlığı tarafından verilen Dilekçenin Görüşülmesi. ( Aksu Caddesinin Şener ÖZBAYRAKLI Caddesi olarak  değiştirilmesi)

            13-  Kapanış

.Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

2019 Yılı Faaliyet raporu  (5393 Sayılı yasanın 19. maddesi) 1. Meclis Başkan vekili Celal KILIÇ Başkanlığında  5393 Sayılı Yasanın 56. maddesi gereği 2019 Yılı Faaliyet dönem çalışmalarında oluşan ve bütün birimlerden ayrı ayrı derlenen bilgi ve belgelerle hazırlanan Belediye Faaliyet raporunun yıl içi hazırlanan çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı ve 2019 yılı programında  bulunan çalışmaların Meclis üyelerin bilgileri dahilinde şeffaf bir şekilde yürütüldüğü; Belediye çıkarları doğrultusunda yararlı işler yapıldığı gözlendiği, günlük rutin Belediyecilik hizmetlerinin ve bürokratik detayların yürütülmesi Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirterek; Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan Meclis üyesinin bulunmadığı tespit edilip  Faaliyet raporu  oy birliği ile  kabul edildi. 

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediyemizce hazırlanan 2019 Yılı Bütçe kesin hesap cetvelleri, Belediye Birimlerince hazırlanıp Ağustos 2020 tarihli toplantısında görüşülmek üzere yeni seçilecek olan Plan ve Bütçe komisyon üyelerine sevk edilmesine;

Oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 55. Maddesi Gereği; Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait  gelir ve gider  hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere Ocak 2020 birleşiminde denetim komisyonuna  seçilen  komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan denetim raporu, Komisyon Başkanı Hamit ATALAY tarafından  Belediye Meclisi bilgilendirildi. Belediye Meclis üyelerince hazırlanan rapora  itiraz eden Meclis üyesinin bulunmadığı görüldü.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.  Maddesi gereği her yıl meclis üyelerince yapılan oylama  sonucunda belirlenen Belediye Daimi Encümenliği için Hızır GENÇTÜRK  ile Mehmet YELKENCİ aday olup, oylama gizli oy açık tasnif sonucu  Nurhan Koçal 1 (bir), Hüseyin AKSU 1 (bir) oy,  Hızır GENÇTÜRK 9 (dokuz) oy, Mehmet YELKENCİ 9 (dokuz)  oy alarak bir yıllığına  Hızır GENÇTÜRK ile Mehmet YELKENCİ  Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçildikleri görüldü.

Gündemin 8. Maddesine geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereği; Belediye İhtisas Komisyonlarından biri olan 3 kişilik Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine  Hamit ATALAY, Mehmet YELKENCİ ve Ziya ŞAN   aday oldukları,  yapılan gizli oy açık tasnif sonucu Hamit ATALAY 10 (on) oy, Mehmet YELKENCİ 10 (on) oy, Ziya ŞAN 10 (on) oy  alarak bir yıllığına   Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine  Hamit ATALAY, Mehmet YELKENCİ,  ve Ziya ŞAN  seçildikleri görüldü.

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereği; Belediye İhtisas Komisyonlarından biri olan 3 kişilik İmar Komisyon üyeliklerine  Hüseyin AKSU, Hamit ATALAY ve Nurettin OKUYAN   aday oldukları,  yapılan gizli oy açık tasnif sonucu Hüseyin AKSU 10 (on) oy, Hamit ATALAY 10 (on) oy,  ve  Nurettin OKUYAN 10 (on) oy  alarak bir yıllığına  İmar  Komisyon üyeliklerine  Hüseyin AKSU, Hamit ATALAY  ve  Nurettin OKUYAN  seçildikleri görüldü.

Gündemin 10. Maddesine Geçildi.

İlçemiz Aksu Mahallesi Sigorta küme evleri İlçe Şehir Stadyum karşısı Artvin Hopa Borçka Karayolu köprü yanında bulunan,Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın  tahsisinin veya kiralanmasının yapılması ilgili yapılan oylama sonucunda AK Parti Meclis üyelerinden Hasan GÖKDEMİR, Ziya ŞAN ve Mehtap ŞENTÜRK red oy vererek diğer meclis üyelerinin kabul oyu ile taşınmazın tahsis veya kiralanması ;  oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesine Geçildi.

Zafer AYDEMİR’in dilekçesinin görüşülmesi sonucu; Artvin İli Borçka İlçesi İlçemiz sınırlarına bitişik olan Demirciler Köyü 205 ada 2 ve 4 parsellerin, daha önceden Borçka Belediyesi mülkiyetinde olduğu, Belediye Başkanlığımızca   06.05.2008 Tarih ve 36 nolu Meclis birleşiminde satış kararı verilen, Zafer AYDEMİR’e satılan taşınmazlar,  bahsi geçen ada ve parseller için Demirciler Köyü İhtiyar heyetince alınan  04.03.2020 tarihi ve  64 kararı gereği  205 ada 2 ve 4 parsel sayılı taşınmazların Belediye sınırlarına dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesine Geçildi.

Aksu Mahallesi Muhtarlığınca  Aksu Mahallesi Aksu Caddesinin Şener ÖZBAYRAKLI Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi sonucu;

İlçemizde yetişen  milli sporcunun, İlçemize spor alanlarında ilçe halkına ve diğer alanlarda yardımlarından dolayı Aksu Mahallesi Aksu Caddesinin (Vehbi ALPARSLAN Caddesi bitimi olan tarihi taş kemer köprü 123 ada 1 parselden başlayıp Aksu Mahallesi ile Aralık Köyü sınırı 141 ada 12 parsele kadar devam eden hat) Şener ÖZBAYRAKLI  Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucu;   Meclis üyelerinden Hasan GÖKDEMİR ve Ziya ŞAN  red , diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereği oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Ercan ORHAN  teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 07.07.2020

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window