Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 01.02.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM                  :

1.Açılış ve yoklama,

2.Saygı duruşu,

3.Trafo alanlarının  imar  plan değişikliklerinin görüşülmesi.

4.İşçi personelin ek sözleşmelerinin görüşülmesi.

5.Terminal giriş çıkış ücretlerinin belirlenmesi.

6-Merkez Mahallesi Çoruh caddesi No:4 adresinde bulunan  102 ada 10 parselde ki arsa satışının görüşülmesi.

7.Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Hüseyin AKSU’un mazeret belirtmeden, Nurettin OKUYAN’ın mazeret belirterek katılmadığı, diğer   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Ocak  2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

İlçemiz Aksu Mahallesi ve Yeniyol Mahallesinde yapılması planlanan Trafoların imar değişikliğinin yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesine;

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Belediyemiz işçi personelin ek sözleşme yapılması  için Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesine ;

 

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığına ait Terminal giriş-çıkış ücretlerinin ; 15-26 koltuklu araç giriş-çıkışının  20,00 TL’e çıkarılmasına  35-45 Koltuklu araç giriş-çıkışının 40,00 TL’e çıkarılmasına  9-15 koltuklu araç-giriş- çıkış ücretinin de 4,50 TL olarak belirlenmesine; alınan kararın tebliğ tarihinden itibaren uygulanmasına;

Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığı ait Merkez Mahallesi, Çoruh Caddesi No:4 adresinde  bulunan 102 ada 10 parsel no’lu  taşınmazın   ihale yolu ile satmak üzere , ihale ile satışının yapılması için  Belediye Meclisinde oylama yapıldı.

Oylama sonucu adı geçen taşınmaz için Hasan GÖKDEMİR, Mehtap ŞENTÜRK ve  Ziya ŞAN’ın red oyu verdiği ,diğer üyelerin kabul oy verdiği görülerek,  taşınmazın satışına

 

Belediyemiz Meclisinde  oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Şubat 2022 Olağanüstü Meclis Toplantısı

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağanüstü birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 17.02.2022 gün ve saat 15:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Yurt içi Bankalarda Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanına İşlem Yetkisi Verilmesi,

9- Kapanış

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Hüseyin AKSU, Hızır GENÇTÜRK ve Mehtap ŞENTÜRK’ün  mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Belediyemizin Yatırım Projelerinde, Personel giderleri , çeşitli borçların ödenmesinde ve işletme finansmanında   kullanılmak üzere Yurtiçi Bankalardan nakdi kredi kullandırılmasına ve teminat verilmesine; bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi için, Belediye Başkanı Ercan ORHAN ‘a İşlem yetkisi verilmesine;

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window