Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağanüstü birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 21.07.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4- Gayri Nakdi Kredi Ön Talebinin Görüşülmesi,

5- Yurtiçi bankalarda Belediye Başkanına İşlem Yetkisi verilmesinin Görüşülmesi

6-  Kapanış

.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Hasan GÖKDEMİR’in mazeret belirtmeden katılmadığı diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Temmuz  2020 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

 

Belediyemiz tarafından Yurtiçi Bankalardan çekilecek olan 2.000.000,00 TL(iki milyon türk lirası) ‘lik kredi için İller Bankası A.Ş. den 2.500.000,00TL (iki milyon beşyüzbin türk lirası)’ lik gayrinakdi kredi talep edilmesi için AK  Parti Meclis Üyesi Ziya ŞAN’ın red oy kullandığı,  diğer üyelerin evet oyu  ile  Gayrinakdi kredi talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Gündemin 5. maddesine geçildi.

 

Belediyemizin Yatırım Projelerinde, Personel giderleri , çeşitli borçların ödenmesinde ve işletme finansmanında   kullanılmak üzere Yurtiçi Bankalardan 2.000.000,00 TL (iki milyon türk lirası) ye kadar tek seferde veya kısım kısım 0-60 ay vade aralığında istediği vade de nakdi kredi kullandırılmasına Belediye Meclisince  oy birliğiyle karar verilmiş olup; bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi, Belediyemizin kira vb. çeşitli alacaklarının temlik edilmesine , Belediyemiz Elektrik Tüketim Vergisinin , taşıt ve ipotek teminatlarının herhangi biri ya da bir kaçı ile işlem yapılmasına Belediye Başkanı Ercan ORHAN yetkili kılınmıştır.

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window