Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.01.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4- Denetim Komisyon Seçimi,

5- 2021 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi,

6- Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasının Görüşülmesi,

7- Kısmi Zamanlı Personelin Çalıştırılmasının Görüşülmesi,

8- Ekonomik Hizmetini Dolduran Araçların Satışının Görüşülmesi, (08 AH 046, 34 BB 8526 Plakalı Araçlar)

9- Muhsine ÖZÇELİK ‘in Dilekçesinin Görüşülmesi. (157 Ada 7 parsel yoldan ihtasdan oluşan 7.59 M2 arsa Satışı)

10-Kapanış

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  tüm   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Aralık  2020 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Başkanı Ercan ORHAN İlçemiz sınırları içinde bulunan Vehbi ALPASLAN Caddesi 119 Ada, 136 parsel  36.90  m2  arsa satışının gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu, oylama sonucu 119 Ada 136 parsel 36,90 m2 arsa satışı gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.01.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4- Denetim Komisyon Seçimi,

5- 2021 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi,

6- Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasının Görüşülmesi,

7- Kısmi Zamanlı Personelin Çalıştırılmasının Görüşülmesi,

8- Ekonomik Hizmetini Dolduran Araçların Satışının Görüşülmesi, (08 AH 046, 34 BB 8526 Plakalı Araçlar)

9- Muhsine ÖZÇELİK’in Dilekçesinin Görüşülmesi. (157 Ada 7 parsel yoldan ihtasdan oluşan 7.59 M2 arsa Satışı)

10-Kapanış

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  tüm   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Aralık  2020 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Başkanı Ercan ORHAN İlçemiz sınırları içinde bulunan Vehbi ALPASLAN Caddesi 119 Ada, 136 parsel  36.90  m2  arsa satışının gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu, oylama sonucu 119 Ada 136 parsel 36,90 m2 arsa satışı gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesine Geçildi.

2020 Yılı Belediye gelir ve giderleri denetlemek üzere 5393 Sayılı kanunun 25. maddesi gereğince 3 kişilik Denetim Komisyonuna Hüseyin AKSU, Serdar TONYALIOĞLU, Nurettin OKUYAN’ın aday oldukları ,  yapılan gizli oylama sonucu; Hüseyin AKSU 12 oy , Serdar TONYALIOĞLU 12 oy , Nurettin OKUYAN 12 oy alarak, Denetim Komisyonuna Hüseyin AKSU, Serdar TONYALIOĞLU, Nurettin OKUYAN’ın seçildikleri görüldü.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2021 Belediye çalışma programı 3 maddeden ibaret olup, maddeler üzerinde görüşmelere başlandı.

1- İlçemizde  devam etmekte olan İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu altyapısının tamamlanması,

2- Terminal mevkiinde İlçemiz sosyoekonomik alt yapısını geliştirmek kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla Çoruh Nehri kıyısında bisiklet yolu yapım işinin tamamlanması,

3- Altyapı çalışması tamamlandıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ,meydan düzenleme çalışması ile üst yapının düzenlenmesi planlanmaktadır.

Maddeler halinde oylanıp Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2021 yılı çalışma programının  uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda,  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 4. fıkrası gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için   ücret tavanları” konulu Genelgesi kapsamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;

Yukarıda belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda; 2020 yılında 1 adet Jeoloji Mühendisi,1 adet Ziraat Yüksek Mühendisi,1 adet Çevre Mühendisi olmak üzere 3 Adet Mühendis tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olup,   Özlem KOÇ, Tuğçe DİKBAŞ ve Esin GONCAL’ın  tam zamanlı sözleşmeli olarak tekrar çalıştırılmasına, ayrıca 1 adet Ekonomiste ihtiyaç duyulduğundan Seher KİBAR’ın tam zamanlı sözleşmeli personel alımına,

 

TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRETLERİ

SIRA NO SINIFI KADRO ÜNVANI ADEDİ ÜCRET
1 T.H Jeoloji  Mühendisi 1 3.000,00
2 T.H Ziraat Yüksek  Mühendisi 1 3.000,00
3 T.H Çevre Mühendisi 1 3.000,00
4 T.H Ekonomist 1 3.000,00

             2021 yılı için yukarıdaki tabloda belirtilen ücretin uygulanmasına Belediye Meclisinin 05.01.2021 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda;   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve  Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için   ücret tavanları” konulu Genelge kapsamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;  Genelge doğrultusunda Kısmi zamanlı Avukat çalıştırılmasına, 2021 yılı Kısmi Zamanlı Avukat net ücretinin Hazine ve Maliye  Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden verilmesine,  hafta da 2 gün ( Salı ve Perşembe ) 2021 yılında Kısmi Sözleşmeli olarak çalıştırılan Avukat Neslişah ŞENTÜRK’ün Kısmi zamanlı çalıştırılmasına ; işaretli oylama neticesinde 05.01.2021 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 22.12.2020 Tarih ve 1293 Sayılı yazısı görüşülmesi neticesinde;

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan 2002 Model mercedes marka  kamyon 08 AH 046 ve 2006 Model BMC marka tanker 34 BB 8526  Plakalı araçların, eski oluşu ve  tamiratlarının Belediyemize büyük külfet getirdiğinden 2 adet aracın ihale suretiyle satılmasına, Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

Muhsine ÖZÇELİK ‘in 23.12.2020 Tarih ve 1170 Sayılı Meclisine  havale edilen dilekçesinin görüşülmesi sonucu;        Borçka İlçe sınırları içinde bulunan  Gündoğdu Mahallesi F47a14c4a Pafta 157 Ada 7 parsel 193,35 yüzölçümlü taşınmazın  186,35 m2 si Muhsine ÖZÇELİK ve ortaklarına, 7.59 m2  yoldan ihdastan oluşan Belediye Başkanlığına ait arsanın büyük hisse sahibi Muhsine ÖZÇELİK ve ortaklarına fiyat tespit komisyonu tarafından   belirlenen m2 birim fiyatı üzerinden, satışın yapılmasına; Oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Meclis Başkanı Ercan ORHAN  teşekkür konuşması yaparak Meclis toplantısı sona erdi.05.01.2020

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window