Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Nisan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.04.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 –  Açılış ve Yoklama,

2 –  Saygı Duruşu,

3 –  Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 –  Daimi Encümen Seçimi,

5 –  İhtisas Komisyonların Seçimi ( İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu)

6 –  2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,

7 –  2017 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

8 –  Denetim Komisyonu Tarafından Hazırlanan  2017 Yılı Denetim Raporun Görüşülmesi,

9 –  Şehir İçi Dolmuş Fiyatının Görüşülmesi,

10 – Su ve Atık Su Tarifelerinin Görüşülmesi,

11 – Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Ziver YILMAZ mazeret belirtmeden, Atila SAV Mazeret belirterek toplantıya katılmadığı  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Mart  2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 12.03.2018 Tarih ve E 39832 Sayılı Yazısı İlçemiz Aksu Mahallesi 133 ada 73 parsel numarasıyla Maliye hazinesi adına kayıtlı ve Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına tahsisli taşınmaz üzerinde konut yapılması planlanmaktadır. Söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılmasına ilişkin gündeme alınıp alınmaması  oylamaya sunuldu oylama sonucu. Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 12.03.2018 Tarih ve E 39832 Sayılı Yazısı  gündeme  alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Kenan Evren DEMİRTEN ve ortaklarının 02.04.2018 Tarih ve 171 sayı numarasıyla meclis havale edilen dilekçenin  Borçka İlçesi yeniyol mevkii F47a-14-c-1d pafta 267 ada 2 parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Borçka Belediyesi Emlak Servisinin 02.04.2018 tarih ve 518 tarihli Meclise havale edilen yazısı ilişkin  İlçemizde numarataj çalışmaları nedenile  ilçemiz mahalle cadde sokak  yollarının isimlerin verilmesi ile ilgili yazının gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan  Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 12.03.2018 Tarih ve E 39832 Sayılı Yazısı. İlçemiz Aksu Mahallesi 133 ada 73 parsel numarasıyla Maliye hazinesi adına kayıtlı ve Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına tahsisli taşınmaz üzerinde konut yapılması planlanmaktadır. söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılmasına ilişkin Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısı imar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan  Kenan Evren DEMİRTEN ve ortaklarının Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi Yeniyol Mevkii F47a-14c-1d  Pafta 267 ada 2 parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılanmasına ilişkin dilekçesi imar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan   İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında İlçemizde numarataj çalışmasına başlanacağı bu çalışma kapsamında Belediye sınırları içerisinde isimleri bulunmayan Cadde, Sokak ve Küme evlere ait  isimlerin aşağıda olduğu gibi belirlenmesine;  Oy birliği ile karar verildi.

Situret Küme Evler: Yeni Cadde Yolu Güzergâhında Yüksel KESKİN’ a ait bina bitişiğinden başlayan yoldan başlayıp İlçe sınırına kadar devam eden hat.

Situret yönünde ilçe sınırına kadar devam eden bölge

Göktürk Sokak: Keskinler Yokuşu Yolu güzergâhında Ali KESTOĞLU’a ait binadan Kemal NAVDAR’a ait binaya kadar devam eden hat

Gözde Sokak: Borçka-Hopa Kara Yolu güzergâhında köprüyü geçmeden düğün salonuna giden hat.

Dakvara Küme Evler: Harmantepe Küme Evler Yolu Dakvara yönünde başlayan yine Harmantepe Küme Evler Yolunda birleşen hat.

Örücüler Küme Evler: Harmantepe Küme Evler Yolu güzergâhında Örücüler Köyü yönünde ayrılan Yeniyol Mahallesi ile Harmantepe Küme Evler sınırı olan Örücüler Köyü sınırına kadar devam eden sınır yolu

Osmanlı Sokak: Harmantepe Küme Evler Yolu güzergâhında İskerder ODABAŞ’a ait binadan başlayarak yolun sonundaki Hüseyin ÇAKIR’a ait binaya kadar devam eden çıkmaz sokak

Mavi Çarşı Sokak: Şehit Ahmet UZUN Caddesi Yolu güzergâhından Mavi Çarşı yönünde Çoruh Caddesi Yolu birleşiminde son bulan sokak

Şehit Savaş Gedik Sokak: Çoruh Caddesi Yolu güzergâhında Mavi Çarşı Arkası girişinden başlayan sokak

Gözcü Sokak: Şehit Rafet KARACAN Cadde yolu güzergâhında Alaeddin KOCAMAN’a binadan Aydınlar Küme Evler Yolu yönünde yol birleşimine kadar olan sokak

Arma Sokak: Hopa Yolu güzergâhında Mahalle Camisi yönünde Remzi ARSLAN’a ait binaya kadar devam eden çıkmaz sokak.

Altay Küme Evler: Taşlı Tarla Küme Evler yolu güzegahında Mehmet GAZ’a ait binanın bulunduğu yerleşke

Napaşvan Küme Evler: Arkaköy Köyü Yolu güzergâhında Napaşvan Mevkii yönünde ayrılan yolun sonunda bulunan Nusret BOZ’a ait eve kadar devam eden hat.

Bora Yolu:1.Sokak Yolu ile 3.Sokak yolu arasında bulunan hat.

Uğur Küme Evler: İbrikli Köy yolu gidiş güzergâhında ilk sol sapaktan ayrılan Cevat KARA’a ait binaya kadar devam eden hat.

Sanayi Caddesi: İmam Hatip Lisesi önünden Hastane Caddesi Yolu ile birleşen noktaya kadar

Hastane Caddesi: Sigorta Caddesi Yolu güzergâhında hastane yolu ayrımından Borçka-Artvin Kara Yolu birleşimine kadar

Belediye Sokak: Muratlı Caddesi Yolu güzergâhında Kazım KURT’a binadan Çoruh Caddesi yönünde 114 ada 15 parsel nolu binaya kadar olan sokak

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.  Maddesi gereği her yıl meclis üyelerince yapılan oylamalar sonucunda belirlenen Belediye Daimi Encümenliği için Hasan GÖKDEMİR  ile Nurettin OKUYAN  aday olup, oylama gizli oy açık tasnif sonucu  Hasan GÖKDEMİR 10 (on) oy, Nurettin OKUYAN 10 (on)  oy alarak  Hasan GÖKDEMİR ile Nurettin OKUYAN  Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçildikleri görüldü.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereği; Belediye İhtisas Komisyonlarından bir olan 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine  Ziya ŞAN, Hüseyin ÇAKIR, Hikmet CARTİ, Resul ŞENTÜRK ve E. Türkan KÜÇÜK   aday oldukları,  yapılan gizli oy açık tasnif sonucu Ziya ŞAN 10 (on) oy, Hüseyin ÇAKIR 10 (on) oy, Hikmet CARTİ 10 (on) oy, Resul ŞENTÜRK 10 (on) oy ve  E.Türkan KÜÇÜK 10 (on) oy  alarak   Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine  Ziya ŞAN, Hüseyin ÇAKIR, Hikmet CARTİ, Resul ŞENTÜRK ve E.Türkan KÜÇÜK  seçildikleri görüldü.

Belediye İhtisas Komisyonlardan biri olan 5 kişilik imar Komisyon üyeliklerine  Nusret YILDIZ, Mehtap ŞENTÜRK, Hikmet CARTİ, Resul ŞENTÜRK, ve E.Türken KÜÇÜK’un   aday oldukları, yapılan gizli oy açık  tasnif sonucu Nusret YILDIZ 10 (on) oy, Mehtap ŞENTÜRK 10 (on) oy, Hikmet CARTİ 10 (on) oy, Resul ŞENTÜRK 8 (on) oy ve E.Türkan KÜÇÜK 10 (on) oy   alarak İmar Komisyon üyeliklerine  Nusret YILDIZ, Mehtap ŞENTÜRK, Hikmet CARTİ, Resul ŞENTÜRK ve E.Türkan KÜÇÜK  seçildikleri görüldü.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

2017 Yılı Faaliyet raporu  (5393 Sayılı yasanın 19 maddesi) 1 nci Meclis Başkan vekili Resul ŞENTRK başkanlığında  5393 Sayılı Yasanın 56 nci Maddesi gereği 2017 Yılı Faaliyet dönem çalışmalarında oluşan ve bütün birimlerden ayrı ayrı derlenen bilgi ve belgelerle hazırlanan Belediye Faaliyet raporunun yıl içi hazırlanan çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı ve 2017 yılı programında  bulunan çalışmaların Meclis üyelerin bilgileri dahilinde şeffaf bir şekilde yürütüldüğü; Belediye çıkarları doğrultusunda yararlı işler yapıldığı gözlendiği, günlük rutin Belediyecilik hizmetlerinin ve bürokratik detayların yürütülmesi Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirterek; Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan Meclis üyesinin bulunmadığı tespit edilip  Faaliyet raporu  oy birliği ile  kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Belediyemizce hazırlanan 2017 Yılı Bütçe kesin hesap cetvelleri, Belediye Birimlerince hazırlanıp Mayıs 2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere yeni seçilecek olan Plan ve Bütçe komisyon üyelerine teslim edilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 55. Maddesi Gereği; Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait  gelir ve gider  hesap iş ve işlemleri denetlemek üzere Ocak 2018 birleşiminde denetim komisyonuna  seçilen  komisyon’unun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan denetim raporu, Komisyon Başkanı Zıya ŞAN tarafından  Belediye Meclisi bilgilendirildi. Belediye Meclis üyelerince hazırlanan rapora  itiraz eden Meclis üyesinin bulunmadığı görüldü.

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

06.03.2018 Tarih ve 132 Sayı ile Meclis avale edilen Fatih ALTUNTAŞ ve arkadaşlarının ortaklaşa sundukları dilekçesi görüşülmesi sonucu.

İlçemizde faaliyette bulunan minibüs dolmuş ücretlerinin öğrencilere 1,50 sivil vatandaşlarda 2,00 TL olarak 2018 Yılı içinde aynen uygulanmasına;

Belediyemiz meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesine Geçildi.

5 Aralık 2017 Tarihinde  30261  Sayılı Resmi Gazetede Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Madde 86-  5393 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücretleri tüketim miktarlarına bakılmaksızın sabıt tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerdeki Kamu Kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edilemez. Kamuya ait eğitim Kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez denilmektedir.

Bazı vergi kanunları ile  diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun gereği  07.11.2017 Tarih ve 52 sayılı Meclis Kararı ile alınan  kamu Kurum ve Kuruluşlarına uygulanan 3,12 TL nın yasa gereği 2.96 TL ye düşürülmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem ve Gündem dışı görüşülecek başka konu olmadığından Belediye Başkanı teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 03.04.2018

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window