Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 21.05.2021 gün ve saat 14:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – 2020 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

4 – Filistin Halkının Uğradığı Zulüm Karşısında ki Desteklerin Görüşülmesi,

5 – Engelsiz Araç Şartlı Bağış Yardımının Görüşülmesi,

6 – Yeniyol Mahallesi 174 Ada 1 Parsel 1234.87 m2 Arsa Satışının Görüşülmesi,

7- Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Mehtap ŞENTÜRK’ün mazeret belirterek, Hasan GÖKDEMİR mazeret belirtmeden  katılmadığı ,diğer üyelerin   toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Nisan 2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı.Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi.İnceleme sonucunda;görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer  maddesine geçildi.

Gündemin 3.Maddesi olan 2020 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

 

GİDER KESİN HESABININ:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 812.844,85 TL ödenek karşılığında 578.470,07 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde  bütçe ile verilen 116.192,25 TL ödenek karşılığında 132.968,29 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu  Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 398.918,50 TL ödenek karşılığında 726.537,07 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 191.969,14 TL ödenek karşılığında 284.886,40 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 8.009.911,51 TL ödenek karşılığında 12.392.514,10 TL harcama yapıldığı,

42 Kurumsal kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 110.528,91 TL ödenek karşılığında 18.310,10 TL harcama yapıldığı,

46 Kurumsal kodlu Kütüphane Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 118.652,68 TL ödenek karşılığında 122.181,23 TL harcama yapıldığı,

48 Kurumsal kodlu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 151.712,22 TL ödenek karşılığında 206.353,57 TL harcama yapıldığı,

55 Kurumsal kodlu Su İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 89.268,94 TL ödenek karşılığında harcama yapılmadığı,

31.12.2020 Tarih ve 33 Sayılı Encümen  karar gereği ödenekler arası aktarma yapıldığı yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizde meydana gelen artışlar nedeniyle 5.000.000,000 ek bütçe yapılmıştır. 2020 yılı gider kesin hesabının toplamı  14.999.999,00TL olarak gerçekleşmiş olup 521.267,82 TL ödenek kullanılmayıp iptal edilmiştir.

 

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 339.742,17 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 550.964,57 TL Tahsil  edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 246.350,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 420.286,90 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 211.327,32 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 424.220,06 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 3.377,34 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında  tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 824.742,18 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 1.099.779,30 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 427.371,08 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 648.183,17 TL tahsil edildiğiı,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  bölümüne bütçe ile 5.150,00 tahmin edilen gelirler karşılığında 37.702,61 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 10.300,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan  ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 170.710,35 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 1.947.541,04 TL tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 259.528,44 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilmediği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 5.716.620,37 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 9.734.336,04 TL tahsil edildiği,

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 121.476,88 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  178.871,98 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 172.223,93 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 45.073,33 TL  tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 1.305.220,15 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 14.000,00 TL  tahsil edildiği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 172.676,01 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 230.551,00 tahsil edildiği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 13.182,78 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

Buna göre 2020 yılı gelir kesin hesabının toplamı 15.331.510,00 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 98 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2020 yılı kesin hesaplar cetvelleri rapor doğrultusunda; Oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in Arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanması ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen Gazze’ye de yönetilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail’in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.

Kudüs ve Gazze’de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir.Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail’in hesap vermesi, suçların sorumluların tespit edilerek yargılanması ve cazalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.

Borçka Belediyesi Millet İttifakı ve  Meclis Üyeleri olarak, İsrail’in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık nücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.

Gündemin 4 . maddesi gereği Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in Arife günü başlattığı menfur saldırıları kınadığımıza dair yukarıda metni bulunan beyanımız Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Belediyemize Metin ACAR vekili Yunus Naci ARİFAĞAOĞLU tarafından İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere  Ford marka 2017 model FCD6 tipi 08 AAS 924 Plakalı aracın şartlı bağış olarak Belediyemize hibe edilmesinin kabulune 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (g) fıkrası gereği , oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Yeniyol Mahallesinde  bulunan 174 ada 1 parsel no’lu 1234.87 m2 Belediye arsasının Belediyemizin kullanımına uygun olmayıp, arsanın ihale yolu ile satmak üzere  ihale ile satışının yapılması için  Belediye Meclisinde oylamaya yapıldı. Oylama sonucu adı geçen arsanın satışına oy birliği ile karar verildi.

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window