Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Haziran birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 11.06.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.                                         

            GÜNDEM:

            1 – Açılış ve Yoklama,

            2 – Saygı Duruşu,

            3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu   

            4 – Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Haziran Ayına Ertelenen Aksu Mahallesi İsminin Görüşülmesi,

            5 – Fatih ALTUNTAŞ ve Arkadaşlarının Vermiş Oldukları Dilekçenin Görüşülmesi, (Minibüs Dolmuş Ücretinin Artırılması.)

            6 – Özel Borçka Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün dilekçesinin Görüşülmesi,

            7 – 2019 Yılı Belediye Gelir Türlerine Ait Listenin 18. Maddesinde Nikah Memurluğunda Kıyılacak Nikahlarda Alınacak Ücretin Tekrar Belirlenmesi,

            8 – Kapanış.

            Gündemin 1. Maddesi Gereği

         Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Hasan GÖKDEMİR’ın  mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

            Gündemin 2. maddesine Gereği.

            Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

            Gündemin 3. maddesine geçildi.

            Mayıs 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Cemil ATAN ve Hissedarlarının ortaklaşa vermiş oldukları 10.06.2019 Tarih ve 179 Sayılı Merkez Mahallesi    254 ada 24, 25 ve  34     parsellerde  imar plan  tadilatı ilgili dilekçesi gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu Cemil ATAN ve Hissedarlarının dilekçeleri gündeme alınmasına;

            Oy birliği ile karar verildi.

            Gündeme alınan Cemil ATAN ve Hissedarlarının 10.06.2019 Tarih ve 179 sayılı   254  ada 24, 25 ve 34   parsellerde bulunan  taşınmazın  1/1000 ölçekli Uygulama  İmar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

            Borçka İlçesi Merkez Mahallesi  254  ada 24,25 ve 34   parsellerde  bulunan  taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar  Plan Değişikliği ile ilgili dilekçenin  İmar Komisyonuna sevk edilmesine;          

            Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

            Esat MADEN’in  Aksu Mahallesi İsminin Devskel Suyu Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili Haziran 2019 Meclis toplantısına ertelenen dilekçenin görüşülmesi sonucu: Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Mahalle sakinleri, akil insanlar,  Mahalle muhtar ve heyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda bahsi geçen Mahallenin   Mahalle sakinlerinin  isteği doğrultusunda Aksu Mahallesi isminin aynen  kalmasına;

            Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

            Fatih ALTUNTAŞ ve Arkadaşlarının ortaklaşa verdikleri  09.05.2019 tarih ve 144 Sayılı dilekçesinin görüşülmesi neticesinde;   Belediye Başkanlığı  tarafından ihale edilen Borçka Belediyesi dolmuş hattı ücret tarifesinin Öğrencilere 1.50 TL Sivillere 2,00 TL olan ücretin artırılarak Öğrencilere 1.50 TL Sivillere 2.50 TL olarak Tebliğ tarihinden sonra uygulanmasına;

            Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.           

            Borçka Kaymakamlığı Özel Borçka Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 15.05.2019 Tarihli ve 152 Sayılı Yazısı görüşülmesi sonucunda  Merkez Mahallesi PTT Caddesinde bulunan Rehabilitasyon Merkezindeki engelli öğrencilerin rahat iniş ve binişlerinin sağlanabilmesi için Merkez Mahallesi Çoruh Caddesi taksi durağı yanında iki araçlık durak tahsis edilmesine;

            Oy birliği ile karar verildi.

            Gündemin 7. Maddesine Geçildi.         

            2019 yılı Belediye gelir türlerine ait listenin 18. maddesi meclis kararı gereği  Belediye Nikah  Memurluğunda kıyılan nikahlarda alınan 121,00 TL ücretin, 12.06.2019 tarihi itibariyle Belediye salonunda ve diğer salonlarda kıyılacak nikahlarda  Uluslararası Aile Cüzdan bedeli  121,00 TL,  Aile cüzdan gelir payı  129,00 TL olmak üzere  toplam  250,00 TL ücret alınmasına;

            Oy birliği ile karar verildi.      

            Gündem ve Gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Meclis Başkanı Ercan ORHAN  teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi.11.06.2019    

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window