Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Haziran birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.06.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 -İmar Komisyonuna sevk edilen Merkez Mahallesine ait Kent Merkezi Tematik Kentsel tasarım projesinin görüşülmesi,

5 – İmar Komisyonuna sevk edilen 158 Ada 28-33 parsellerin imar plan değişikliğinin   görüşülmesi,

6 – Artvin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.05.2018 Tarih ve E.4960 Sayılı   Yazısının ( İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik vergisi) görüşülmesi.

7 –  Belediye Personel Limitet şirketine 2 adet araç alımının görüşülmesi,

8  – İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmeciliğine para aktarılmasının görüşülmesi,

9  – Kapanış,

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Atila SAV ve E. Türkan KÜÇÜK  Mazeret belirterek, Nurettin OKUYAN’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Mayıs  2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 08.05.2018 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün yazısına istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı Genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-6830,9 olan ve Ayşe ASLAN tarafından düzenlenmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi, Merkez mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, Kent Merkezi Tematik Kentsel Tasarım Projesine ait plan değişikliği çalışmasının meydan düzenlemesi yaparak yaya ve trafik akışını düzenlemek daha ferah ve kullanılabilir alanlar oluşmasını sağlamak, kentin dokusunu yansıtan mimari, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını kapsamaktadır.Planlama alanı yakın çevresi mevcut imar planında genel olarak gelişme ve meskun konut alanları ile çevrilidir.Mevcut imar durumunda, 15 metrelik taşıt yolları, yeşil alan, kaldırım, köprü gibi yapılar yer almaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, planlama alanının kuzeydoğu kısmında kalan yolda ahşap oturma birimleri, kaya bahçesi, yaya geçidi(karayolları boyası ile), ahşap pergola ve nitelikli yeşil alan çalışmaları yapılması, oturma birimlerinde patlatma taşı, diğer yerlerde bazalt bordür, andezit kaplama, ağaç dibi beton ızgara malzemeleri kullanılması, yolun kavşak kısmında saat kulesi yapılması planlanmaktadır.Planlanmış olan köprünün mevcut durumuna bakılmış olup kaldırımın yetersiz kaldığı, köprü üzerinde araç parkının yapılmasından ötürü trafik sorunu yaşandığı görülmüştür. Bu sorunları ortadan kaldırmak amaçlı kaldırım genişlikleri 1,8m, araç yolu genişlikleri 3,5m olarak değiştirilmesi, 90m uzunluğunda 2,6m genişliğinde, 0,55m yüksekliğinde bir refüj oluşturulması, meydan kısmında tasarlanan yolda ise 3,5m kaldırım (bazı yerlerde kaldırım genişlikleri azalmaktadır) genişliği sağlanması, 3,5m araç yolu ve 2m derinliğinde , 10m genişliğinde 4 adet cep otoparkı(yerleri ihtiyaca göre belirlenebilir) yapılmasına; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 08.05.2018 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Nezaket DİZDAROĞLU ve Hissedarlarının dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-6830,10 olan ve Şeyda ATAGÜN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu mahallesi, 158 ada, 1,17,28,33,39,40,41 ve 49 nolu parselleri kapsamaktadır.Mevcut imar planında, 10m genişliğindeki yaya yollarıyla çevrelenmiş, 7m ve 5m genişliğindeki yaya yollarıyla bölünmüş, TAKS.:0,30 , KAKS.:2,10 olarak ayrık 7 kat nizamlı konut alanları bulunmakta olup planlama alanı 50300-50450 yatay, 48600-48700 dikey koordinatları arasında, 1/1000 ölçekli 50L-1-d ve 50L-IV-a imar paftasında bulunmaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, arazinin daha etkin ve sağlıklı kullanımının sağlanması, kadastro ile imar planının çakıştırıldıklarında ki ortaya çıkan yol ve yapılaşma varlıklarının uyumsuzluklarının ortadan kaldırılması, plan uygulanabilirliğinin arttırılması planlanmaktadır.Plan değişikliği ile 10m genişliğindeki yaya yolları mevcut mülkiyet ve yapılaşma durumuna göre hatlarına kaydırılarak, mevcutta devamlılığı olan 10m genişliğindeki yaya yolu, 4928 m2 alanlı imar adasından devam ettirilerek, kuzeydeki yaya yoluna bağlanmasına, kısmen yapılaşmasını tamamlamış imar adaları 1515m2, 2698m2, 2991m2, 3697m2 şeklinde yeniden oluşmasına, 3697m2 alanlı doğu ve batısında 10m genişliğinde yaya yolu, kuzeyinde ve güneyinde 7m genişliğindeki yaya yolları imar adasında, taban alanı kullanımı standart hale getirilerek TAKS.:0,40 KAKS.:2,80 olarak değiştirilmesine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğünün 10.05.2018 Tarih ve E10610 Sayılı Yazısı.

Artvin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.05.2018 Tarih ve E.4960 Sayılı Yazısı ile işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Belediyemizde yeterli araç bulunmadığından belediye işlerinin aksaması nedeniyle  Belediye Personel Ltd. Şirketinde   personel taşımak için  1  adet (14+1) minibüs,  su ve diğer işlerde kullanılmak üzere  1 adet tek kabin pikap alınmasına ve bu araçların alımı için bankalardan kredi kullanılmasına; Belediye meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

Belediye Başkanlığınca işletilmekte olan tesislere,  Yeni açılacak olan Turist aktarma tesisine  malzeme alımı ve   personel giderlerinde kullanılmak üzere Belediye hesaplarından  Belediye Başkanlığı İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmeciliğine  200.000,00 TL para aktarılmasına;

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window