03.09 2019 MECLİS KARARLARI

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Eylül birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.09.2019 gün ve saat 13:00 de Aksu Mahallesi Murat ÖZDEMİR Parkında  toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2020 Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi,

5 – Gemlik Belediyesi ile Borçka Belediyesi Kardeş Şehir Olmasının Görüşülmesi,

6 – Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Araçların Satışının Görüşülmesi,

7 – Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda meclis üyelerinden Hasan GÖKDEMİR mazeret belirterek toplantıya katılmadığı diğer  üyelerin  katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ağustos 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Meclis üyesi Celal KILIÇ  Şehir içi Parkmetre kiralama ihale süresinin 11.09.2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle  tekrar ihaleye çıkarılmasının gündeme alınması istemesi üzerine yapılan oylama sonucu;  Parkmetre kiralama ihalesinin gündeme alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Şehir içi otopark yeri (parkmetre) kiralama ihalesi daha önceki yıllarda ihalesi yapılan ve 11.09.2019 tarihinde sona erecek olan ücretli otopark yerinin ihaleye çıkartılarak  tekrar  kiralanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

2020 Yılı Bütçe Tasarısı Belediye Birim Müdürlüklerince hazırlanıp üst yöneticiye sunulan, Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi görüşülmek üzere  encümene sunulmasına; oy birliği ile karar verildi

Gündemin 5. Maddesinin Görüşülmesi.

Belediye Başkanlığınca teklif edilen  Borçka Belediyesi ile Gemlik Belediyesi arasında  ekonomik ve sosyal  ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek, karşılıklı yardımların yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi  (P) bendi gereği  Kardeş kent ilişkilerine  başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 28.08.2019 Tarih ve 2075 Sayılı yazısı görüşülmesi neticesinde;

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan 08 AH 742, 08 AE 031, 08 AE 390, 08 AE 470 ve 08 AP 130 Plakalı araçların eski oluşu nedeniyle tamiratlarının Belediyemize büyük külfet getirdiğinden 5 adet aracın ihale suretiyle satılmasına, Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Ercan ORHAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 03.09.2019

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window