01.10.2019 MECLİS KARARLARI

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ekim birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 01.10.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM      :

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir Önceki Toplantı Tutanaklarının Sunumu,

4- Borçka Belediyesi Personel Ltd. Şirket  adına Ercan ORHAN’a  yetki verilmesinin görüşülmesi,

5- Borçka Belediye Personel Ltd. Şirketi adına Müdürler Kurulu Müdürünün Belediye Başkanı tarafından belirlenmesinin görüşülmesi,

6- Adres Kayıt Sistemi kapsamında isimleri olmayan cadde  ve sokak isimlerin belirlenmesinin görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Borçka Belediyesi’ne ait 103 Ada 2 Parselde bulunan 9,10,11 Nolu dükkanların satışının Görüşülmesi,

8- Mahalli İdareler İşveren Sendikası’na olan üyeliğimizin sonlanmasının görüşülmesi,

9- 03.09.2019 Meclis kararı ile Encümene sunulan 2020 Yılı   Bütçe Tasarısının görüşülmesi,

10-Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm üyelerin katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Eylül 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Meclis ve Belediye Başkanı gündem dışı söz alarak Belediyemizin  tasarrufunda bulunan taşınmazları kullanan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin ücretlendirilmesinin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde kalan sorumluluk ve kullanım alanlarımızda bulunan yerlerde;

GSM Baz istasyonları ve fiber optik altyapıları, işgal harçları ve Ecrimsil, fiber optik geçiş hakkı ücretleri için ;

Belediyemizin tasarrufunda veya tasarrufunda bulunan taşınmazları kullanan sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin ücretlendirilmesi için ücret tarifesini plan bütçe komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi

Yerel yönetim seçimleri sonrasında Belediye Başkanın ve yönetim kurulunun değişmesiyle Borçka Belediyesi Personel Ltd şirketinin yöneticisi ve yetkilisi   ayrıca görevden alma ve atama işlemlerinde  Belediye Başkanı Ercan ORHAN yetkili kılınmasına oy çokluğuyla  karar verildi.

Gündemin  5. maddesine geçildi.

Borçka Belediye Başkanlığını temsilen Borçka Belediyesi Personel Ltd. şirketi adına Müdürler Kurulu Müdürü olarak yetkinin Celal KILIÇ’ a devredilmesine bütün iş ve işlemleri Celal KILIÇ tarafından  yürütülmesine oy çokluğuyla  ile karar verilmiştir.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Adres Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) cadde, sokak, adres birleşenlerinin oluşturulması amacıyla MAKS sistemine entegre edilen ilçemizde tasarım aşamasında oluşturulan cadde ve sokaklara isim belirlenemesi görüşülmesi sonucu;

Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şehitler Parkından başlayıp Vehbi Alpaslan Caddesi yol kavuşumuna kadar devam eden daha önce UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı)’da 4.Cadde olarak isimlendirilen yolun Demokrasi Caddesi olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi taş kemer köprüden başlayıp Arka köy sınırı istikametinde devam eden Aksu Mahallesi 123 ada 10 parselde son bulan  Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 16 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Taşlık Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Taşlık Sokağın bittiği 123 ada 10 parselden başlayıp Arkaköy sınırı istikametinde Merkez Mahallesi 119 ada 155 Nolu parsele kadar olan Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 23 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Yansıtıcı Yolu Sokak olarak değiştirilmesine;

Merkez Mahallesi Çoruh Caddesi ve Cami Caddesi arasında bulunan K.Y.K. binası ile Noter binasının arasında bulunan Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 25 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Zambak Sokak olarak değiştirilmesine

Merkez Mahallesi Bankalar Caddesi 15 Nolu binanın arkasından başlayıp Merkez Mahallesi 111 ada 2 Nolu parsele kadar devam eden Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 27 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Şan Sokak olarak değiştirilmesine;

Merkez Mahallesi Çoruh Caddesi  58 ve 60 nolu binalar arasından başlayıp Merkez mahallesi 114 ada 55 Nolu parsele kadar devam eden çıkmaz sokağın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 29 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Orkide Sokak olarak değiştirilmesine;

Merkez Mahallesi Bilinmeyen 29 sokak 3 nolu binadan başlayıp Merkez Mahallesi PTT caddesi yönünde 114 ada 5 nolu parsele kadar devam eden sokağın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 32. Sokak  Nolu Sokak  olarak tasarlanan sokağın Ihlamur Sokak olarak değiştirilmesine;

Merkez Mahallesi Şehit Onbaşı Ahmet Uzun Caddesi yol güzergahında bulunan 258 ada 2 parsel üzerinde bulunan Gölkent Apartmanı çevresini saran hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 33 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Mehmet Akif Ersoy Sokak olarak değiştirilmesine;

Merkez Mahallesi Belediye Arkası Sokak güzegahında 114 ada 35 parsel ve 114 ada 52 parsellerin arasıdan başlayıp Bilinmeyen 29 nolu sokağa bağlanan güzergahın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 34 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Çiçek Sokak olarak değiştirilmesine;

Merkez Mahallesi Belediye arkası sokak güzergahında bulunan 114 ada 52 parsel ile 114 ada 55 parseller arasından başlayan Bilinmeyen 29 Sokağa bağlanan güzergahın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 35 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Fakrika Sokak olarak değiştirilmesine;

Arvin Hopa Karayolunu Boçka İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanına bağlayan beton köprünün Maks tasarım sürecinde Borçka 2 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Cumhuriyet Sokak olarak değiştirilmesine;

Borçka Murgul karayolu üzerinde bulunan tünelin çıkışından Civan Köyü istikametinde devam eden İlçemiz merkez sınırlarında son bulan hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 18 Nolu Sokak olan isminin Civan Sokak olarak değiştirilmesine;

Artvin Hopa karayolu üzerinden Murgul ilçesi istikametine ayrılan Murgul tüneli çıkışına  kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 19 nolu Sokak olarak tasarlanan  isminin Murgul Yolu Sokak olarak değiştirilmesine;

Borçka Murgul karayolu üzerinde bulunan tünelin çıkışından Zorlu Köyü istikametinde devam eden ilçemiz merkez sınırlarında son bulan hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 20 Nolu Sokak olarak tasarlanan sokağın Zorlu Sokak olarak değiştirilmesine;

Gündoğdu mahallesi Bilinmeyen 19 nolu sokak güzergahında 210 ada 5 parselden ayrılarak Borçka Belediyesi mezarlığına ayrılan hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 30 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Tünel Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde bulunan 27 Nolu binadan başlayarak Bora Sokağa kadar devam eden daha önce UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı) nın’da 1 Nolu Sokak olarak yer alan sokağın Alaca Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde bulunan 37 nolu binadan başlayarak Bora Sokağa kadar devam eden daha önce UAVT(Ulusan Adres Veri Tabanı) nın’da 2 Nolu Sokak  olarak yer alan sokağın Kaynarca Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde bulunan 41 nolu binadan başlayarak Arka köy yönü istikametinde Arkaköy Köyü 257 ada, 5 parsele kadar devam eden sokağın daha önce UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı)nın’da 3 Nolu Sokak olarak yer alan sokağın Balcı Sokak olarak değiştirilmesine;

Borçka Artvin karayolu güzergahından İbrikli Köyü yol ayrımından başlayarak Borçka Merkez ile İbrikli Köyü sınırına kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 12 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin İbrikli Sokağı olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Borçka Artvin karayolu üzerinden Borçka Devlet Hastanesine ayrılan hattan başlayarak Borçka Artvin karayolu güzergahında Borçka Merkez ile İbrikli Köyü sınırına kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 13 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Artvin Yolu Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Aksu Caddesi ile Aksu Mahallesi Şehit Jandarma Er Ramazan KÖSE caddesini birbirine bağlayan köprünün Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 14 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Otingo Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Sanayi 1 nolu Sokak ile Hastane 2 nolu sokağın birleştiği noktadan ayrılarak Borçka Devlet Hastanesine kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Hastane 1 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Dolunay Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Sanayi 1 Nolu sokak ile Hastane 1 Nolu Sokağın kesiştiği noktadan ayrılarak Askeri lojmanlara kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Hastane 2 Nolu Sokak olarak tasarlan isminin Karanfil Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Hastane 1 nolu Sokaktan ayrılarak 1.Hd.2.Hd.  B1. Komutanlığı sahası içinde bulunan helikopter sahasına kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Hastane 3 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Güven Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Hastane Sokak 25 nolu binadan ayrılarak Hastane 4 Nolu Sokak 8 Nolu Hasan ve Hüseyin GENÇ binasına kadar devam eden hattın Maks tasarım  sürecinde Hastane 4 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Yıldız Sokak olarak değiştirilmesine;

Borçka Artvin karayolu güzergahından1.Hd..2. Hd.B1.Komutanlığına ayrılarak Hastane 2 Nolu Sokak ve Hastane 1 Nolu Sokağa kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Sanayi 1 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Piyade Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Borçka Artvin Karayolu güzergahından Acarlar Meslek Yüksek Okuluna Ayrılan hattın Maks tasarım sürecinde Sanayi 2 Nolu Sokak olarak tasarlanan isminin Kültür Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Sanayi 2 Nolu Sokaktan ayrılarak Borçka Kapalı Spor Salonuna  ayrılan hattın  Maks tasarım sürecinde Sanayi 3 Nolu Sokak tasarlanan isminin  Lise Sokak olarak değiştirilmesine;

Aksu Mahallesi Borçka Artvin Karayolu güzergahından Borçka Barajı Hidroelektrik Santrallerine ayrılan hattın Maks tasarım sürecinde Sanayi 4 Nolu Sokak  olarak tasarlanan isminin Baraj Sokak olarak değiştirilmesine;

Borçka Hopa Yolu Karayolu güzergahı Küçükköy Mahallesi mevkiinden Demirciler Köyü istikametinde ayrılan Borçka Merkez sınırı ile Demirciler Köyü sınırının kesiştiği noktaya kadar devam eden hattın Maks tasarım sürecinde Bilinmeyen 21 Nolu Sokak olarak tasarlanan  isminin Güneş Sokak olarak değiştirilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. maddesi gereği belirlenen sokak isimlerinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

İlçemizde devam eden üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere Mülkiyeti Borçka Belediyesine ait Çoruh Caddesi 103 ada 2 parselde bulunan 9, 10 ,11 nolu İş yerlerinin ihale yoluyla satılmasına oy birliği ile karar veridi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

Üyesi olduğumuz Mahalli İdareler İşverenler Sendikası üyeliğine  ihtiyaç duyulmadığından üyeliğimizin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

2020 Mali yılı  Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e sunulan, Meclis tarafından da Plan ve Bütçe  Komisyonuna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Meclis Başkanı Ercan ORHAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 01.10.2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window