Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Eylül birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.09.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2019 Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi,

5 – İmar Komisyonuna havale edilen 153 ada 15,17,43 ve 44 Parselde Halk Eğitim Merkezi Amaçlı Plan Değişikliğinin Görüşülmesi.

6 – Kapanış,

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda   Mehtap ŞENTÜRK  Mazeret belirterek, Atila SAV’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ağustos 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

2019 Mali yılı  Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e sunulan , Meclis tarafından’da Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine  oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Aslan ATAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 02.10.20

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window