Turizm|

Artvin İli, Borçka İlçesi, Camili köyü sınırları dahilinde bulunan Camili ormanlarının Gorgit mevkiindeki 490.5 hektar büyüklüğündeki bölümü, Efeler köyü civarında 1453 hektar genişliğindeki alandır. Gorgit-Efeler Doğa Koruma Alanları; Avrupa ve Orta Asya’yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük doğal yaşlı orman ekosistemlerine burada rastlanmaktadır. Ortamdaki ağaçların her biri anıt niteliğindedir. Bilimsel olarak GEF-II Projesi sahada uygulanmıştır. Biyosfer Rezerv Alanına sahip olup, Biyolojik Çeşitlilik açısından zengindir. Saf Kafkas Arı Irkı için gen koruma havzasıdır.Doğal yaşlı ormanı, her biri anıt olma özelliğine sahip ağaçları bünyesinde barındıran ve dünya doğal koruma kriterlerinden son derece önemli parametre olan Doğal Eski Ormanlardandır. Borçka-Camili arası 50km.’dir.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window