Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 02.03.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Özer YILDIRIM ve Avni ATAN’ın Yoldan İhdastan oluşan Belediye hissesi ile ilgili dilekçesinin  Görüşülmesi,

4- Emekli olacak Personeller  için İller Bankasından Kredi Talep Edilmesinin Görüşülmesi.

5- Memur Personellerin Sosyal Haklar Sözleşmesinin Görüşülmesi,

6- Sağlık Ocağı Yokuşu Sokağına Mustafa VEZİROĞLU İsminin Verilmesinin Görüşülmesi.

7- Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Hasan GÖKDEMİR mazeret belirtmeden, Mehtap ŞENTÜRK mazeret belirterek katılmadığı ve diğer   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Şubat  2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 3. Maddesine Geçildi.

Özer YILDIRIM ve Avni ATAN’ın ortaklaşa verimiş oldukları  22.02.2021 Tarih ve 386 Sayılı Meclise havale edilen dilekçenin görüşülmesi sonucu; Borçka Yeniyol Mahallesi  262 Ada 8 parselin yoldan ihdastan oluşan Belediye hissesi 30.32 m2 olan arsanın,   büyük hisse sahipleri  Özer YILDIRIM ve Avni ATAN’a fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen m2 birim fiyatı üzerinden satışının yapılmasına;

Oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünüm 22.02.2021 Tarih ve  276 sayılı  kredi talebi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucu:

Belediyemiz çalışmakta iken kaza sonucu vefat eden Mustafa VEZİROĞLU’nun kıdem tazminat ve izin tutarı olan 208.156,47 TL ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş’den kredi talebinde bulunulmasına, İller Bankası iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkili kılınmasına;

Oy birliği ile karar  edildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi

TÜM BEL-SEN ‘in 23.02.2021 Tarih ve 288 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi konulu yazısının görüşülmesi sonucu;

Belediyemiz ile TÜM-BEL- SEN arasında  01.04.2020 tarihinde imzalanan, 31.03.2021 tarihinde sona erec.ek olan  memur personelin ekstra ekonomik ve  sosyal haklar  sözleşmesinin yenilenmesi ve  ücretin belirlenmesi için Belediye Başkanı Ercan ORHAN ‘a yetki verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesinin Görüşülmesine Geçildi.

Belediyemiz İşçi personellerinden Mustafa VEZİROĞLU’nun  görevde iken kaza sonucu ölümü nedeniyle, Belediyemize emeklerinden dolayı  isminin yaşatılması amacıyla, ikamet ettiği Sağlık Ocağı Yokuşu Sokağının  Mustafa VEZİROĞLU Sokağı  olarak değiştirilmesi  ile ilgili yapılan oylama sonucu:

Borçka-Artvin karayolu güzergahından Murgul yol ayrımına, Atatürk İlköğretim Okulu yönünden ayrılarak Yeni Caddenin birleştiği noktaya kadar olan kısmına Mustafa VEZİROĞLU Sokağı olarak değiştirilmesine;  5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereği oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Ercan ORHAN  teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 02.03.2021

 

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window