Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca şubat birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.02.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – Artvin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 2B Çalışmaları hakkındaki Yazılarının Görüşülmesi,

5 – İşçi Toplu İş Sözleşmesinin Görüşülmesi,

6 – Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hasan GÖKDEMİR Mazeret belirterek E.Turkan KÜÇÜK  Resul ŞENTÜRK ve Ziver YILMAZ ‘ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadıkları  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ocak 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Aslan ATAN                                     Mehtap ŞENTÜRK                                         Hüseyin ÇAKIR

Meclis Başkanı                                            Üye                                                      Üye

 

Artvin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 30.01.2019 tarih E.468164, E474557 ve E468377 sayılı yazıları ile Borçka İlçesi Merkez Mahallesi, Aksu Mahallesi ve  Gündoğdu Mahallesi  3402 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre belirlenen alanlarda yapılacak olan EK -4  kadastro çalışmaları yapılacağından  Kadastro Müdürlüğünce her Muhtarlık için 6 asil üye Belediye Meclisince seçilmesi gerektiğinden Belediye Meclisince Mahallelere göre aşağıda isimleri yazılı şahısların kadastro çalışmaları için bilir kişi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

Merkez Mahallesi        :                                   Aksu  Mahallesi          :

1-Abdurrahman KURTULUŞ                          Fahrettin KÜÇÜK

2-Hasan BOSTAN                                          Mevlut AYDEMİR

3- Malik ÖZBAY                                               Osman GENÇ

4-Dursun KARACAN                                      Burhan KIRDAR

5-Muhammet Murat KÜÇÜK                          Adem AYDEMİR

6-Mustafa KALFA                                           Ersin AYDEMİR

 

Gündoğdu Mahallesi  :

1-Helim Nail ÖZTÜRK

2-Mehmet ÜNER

3-Osman NAVDAR

4-Celal KARASULOĞLU

5-Haydar YAĞCI

6-Nuri ÖNDER

 

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediyemizde çalışmakta olan kadrolu işçilerin toplu sözleşme süresi 28 Şubat 2019 tarihinde sona ereceğinden  sözleşme yetkisini alan  Hizmet-İş sendikası ile Belediye kadrolu işçi personelinin toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanı Aslan ATAN’a yetki verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı konuşulacak konu olmadığından Belediye Meclis Başkanı Aslan ATAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi.  05.02.2019

 

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window