Borçka Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Şubat birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.02.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – İşçi Toplu  Sözleşmesinin Görüşülmesi,

5 – Şehir içi Dolmuş Ücret   Fiyatlarının görüşülmesi.

6 – 2011 Model CSB İş Makinesinin Satışının Görüşülmesi;

7 – Kapanış

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucu Meclis üyelerinden Hüseyin ÇAKIR ve Ziver YILMAZ  mazeret belirterek  katılmadığı diğer üyelerin   toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ocak 2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. Maddesine Geçildi

Belediyemizde çalışmakta olan kadrolu işçilerin toplu sözleşme süresi 28 Şubat 2017 tarihinde sona ereceğinden  sözleşme yetkisini alan  Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri  (Hizmet-İş) sendikası ile Belediye kadrolu işçi personelinin sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanı Aslan ATAN’a yetki verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

02.02.2016 tarih ve 9  Sayılı Meclis Karar gereği indi bindi ücreti kişi başı  öğrencilerden 1,25 TL sivillerden 1,75 TL olarak karar verilen dolmuş taşıma bedelinin  2017 Yılı için  Öğrenci ücretlerinin indi bindi fiyatlarının 1,50 TL ( Bir lira elli kuruş)   sivillere 2,00 TL (İki TL) olarak belirlenmesine kararın onay tarihinden itibaren geçerli olmasına; Belediyemiz meclisince oy birliği ile karar verildi

Gündemin 6. Maddesine geçildi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde  bulunan 2011 Model Csb İş Makinesinin  ekonomik ömrünün doldurması nedeniyle İş makinesinin ihaleye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı teşekkür konuşmasını yaparak meclis toplantısı sona erdi. 07.02.2017

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window