Borçka Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Kasım birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.01.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – Denetim Komisyonu Seçimi.

5 – 2017 Yılı Zabıta ve İtfaiye Personeline Maktu Ücretin Görüşülmesi,

6 – 2017 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi,

7 – Kapanış

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucu Meclis üyelerinden  Nusret YILDIZ  mazeret belirterek  katılmadığı diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

ARALIK 2016 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

2016  Yılı Belediye gelir ve giderleri denetlemek üzere seçilmesi gereken  3 kişilik denetim komisyon üyeliğine Ziya ŞAN, Mehtap ŞENTÜRK, Resul ŞENTÜRK, Hüseyin ÇAKIR, Hasan GÖDEMİR ve Ziver YILMAZ meclis üyelerinin aday olduğu  oylama  gizli oy açık tasnif şeklinde yapıldı. Oylama sonucu;  Ziya ŞAN 10 (on) oy, Mehtap ŞENTÜRK 1 (Bir) oy, Resul ŞENTÜRK 7 (yedi) oy, Hüseyin ÇAKIR 8 (Sekiz) oy,  Hasan GÖKDEMİR 1 (bir) oy ve Ziver YILMAZ  1 (Bir ) oy alarak 2017 yılı denetim komisyon üyeliklerine Ziya ŞAN, Hüseyin ÇAKIR ve Resul ŞENTÜRK seçildikleri görüldü.

 

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesi belirtilen görevleri yerine getirmede 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen mesai kavramına bağlı kalınmadan günün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeleri sebebiyle 2017 Bütçe Kanunu K cetvelinde alt ve üst sınırı belirtilen fazla çalışma  maktu mesai ücretinin tespiti Belediye meclisinde görüşe açıldı. 2017 yılı itfaiye ve zabıta memuru  görevlilerine  Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ücret üzerinden verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6.  maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2017 yılı Belediye Çalışma Programı 12  maddeden ibaret olup, maddeler üzerinde görüşmelere başlandı.

1-Turizm aktarma tesisin tamamlanması ve hizmete açılması,

2-Aydınlar Mahallesi Kara yolu üzerinde  yol  bulvarının yapılması,

3-Kapalı pazar yerinin yapımı tamamlanarak  hizmete açılması,

4- Su ve kanalizasyon yapımına başlatılması,

5- Altyapı çalışmalarında bozulacak olan cadde ve yol düzenlenmesinin yapılması,

6- Demir köprü restorasyonunun yapılması,

7- Gündoğdu mahallesi üst geçidin yapılması,

8- Aksu mahallesine araç ve yaya köprüleri, duvar, su bentleri ve   ışık  düzenlenmesinin yapılmamsı,

9- Anayol güzergahı düzenlenmesi,

10-Sıvasız ve boyasız evlerle ilgili kampanya devam ettirilerek evlerin sıva ve boyalarının tamamlanması sağlanacak,

11-İlçemiz Muhtelif mahallelerine park bahçe yapımı,

12- Park bahçe, yol kenarları yeşillendirme çiçeklendirmelerin yapılması,

Maddeler halinde oylanıp Belediye Başkanlığınca hazırlanan çalışma programının uygulanmasına;  Oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN  teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi. 03.01.2017

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window