Borçka Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

 

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Nisan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.04.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

 

GÜNDEM:

1 –  Açılış ve Yoklama,

2 –  Saygı Duruşu,

3 –  Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,   4 –  Daimi Encümen Seçimi,

5 –  İhtisas Komisyonların Seçimi ( İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu)

6 –  2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

7 –  2016 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

8 –  Denetim Komisyonu Tarafından Hazırlanan  Raporun Görüşülmesi,

9 –  Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucu Meclis üyelerinden E.Türkan KÜÇÜK  mazeret belirterek  katılmadığı diğer üyelerin   toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Mart 2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Erdinç YAVUZ’un 31.03.2017 Tarihli Meclis Başkanlığına havale edilen Yeniyol Mahallesi 179 ada 2 Parsel bahçe nitelikli taşınmazın içinden geçen yolla ilgili  dilekçesi  gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama Sonucu Erdinç YAVUZ’un dilekçesi  gündeme alınmasına  oy birliği ile karar verildi.

Celal ALPASLAN ve hissedarlarının 04.04.2017 tarihli meclis başkanlığına havale edilen Borçka İlçesi 194 ada 17 parsel ve çevresine ait uygulama imar plan değişikliği ile ilgili dilekçelerin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu Celal ALPARSLAN ve Hissedarlarının  imar plan değişikliği ilgili dilekçesi gündeme alınmasına  oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.  Maddesi gereği her yıl meclis üyelerince yapılan oylamalar sonucunda belirlenen Belediye Daimi Encümenliği için Hüseyin ÇAKIR  ile Hikmet CARTİ  aday olup, oylama gizli oy açık tasnif sonucu Hüseyin ÇAKIR on (10)  Hikmet CARTİ on (10) Hasan GÖKDEMİR bir, Resul ŞENTÜRK bir ve Mehtap ŞENTÜRK birer  oy alarak  Hüseyin ÇAKIR ile Hikmet CARTİ bir yıllığına Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçildikleri görüldü.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereği; Belediye İhtisas Komisyonlarından bir olan 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine Nurettin OKUYAN, Resul ŞENTÜRK, Ziya ŞAN, Ziver YILMAZ, ve Atila SAV,   aday oldukları,  yapılan gizli oy açık tasnif sonucu Nurettin OKUYAN 11 oy, Resul ŞENTÜRK 10 oy , Ziya ŞAN 11 oy, Ziver YILMAZ 11 oy,  Atila SAV 11 oy, ve Turkan KÜÇÜK 1 oy  alarak   Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine  Nurettin OKUYAN, Resul ŞENTÜRK, Ziya ŞAN, Ziver YILMAZ,  ve Atila SAV   seçildikleri görüldü.

Belediye İhtisas Komisyonlardan biri olan 5 kişilik imar Komisyon üyeliklerine  Hasan GÖKDEMİR, Ziya ŞAN, Nusret YILDIZ,  Ziver YILMAZ ve Atila SAV’ın   aday oldukları, yapılan gizli oy açık  tasnif sonucu Hasan GÖKDEMİR 11 oy,  Ziya ŞAN 11 oy, Nusret YILDIZ 11 oy, Ziver YILMAZ 11 oy ve Atila SAV 11 oy   alarak İmar Komisyon üyeliklerine  Hasan GÖKDEMİR, Nusret YILDIZ, Ziya ŞAN,  Ziver YILMAZ ve Atila SAV  seçildikleri görüldü.

 

2016 Yılı Faaliyet raporu  (5393 Sayılı yasanın 19 maddesi) 1 nci Meclis Başkan vekili Resul ŞENTRK başkanlığında  5393 Sayılı Yasanın 56 nci Maddesi gereği 2016 Yılı Faaliyet dönem çalışmalarında oluşan ve bütün birimlerden ayrı ayrı derlenen bilgi ve belgelerle hazırlanan Belediye Faaliyet raporunun yıl içi hazırlanan çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı ve 2016 yılı programında  bulunan çalışmaların Meclis üyelerin bilgileri dahilinde şeffaf bir şekilde yürütüldüğü; Belediye çıkarları doğrultusunda yararlı işler yapıldığı gözlendiği, günlük rutin Belediyecilik hizmetlerinin ve bürokratik detayların yürütülmesi Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirterek; Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan Meclis üyesinin bulunmadığı tespit edilip  oylamaya geçildi.  Faaliyet raporunun gizli oy açık tasnıf sonucu  tüm üyelerin kabul oyları ile (11 oy)  kabul edildi.

 

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Belediyemizce hazırlanan 2016 Yılı Bütçe kesin hesap cetvelleri, Belediye Birimlerince hazırlanıp Mayıs 2017 tarihli toplantısında görüşülmek üzere yeni seçilecek olan Plan ve Bütçe komisyon üyelerine teslim edilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 55. Maddesi Gereği; Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait  gelir ve gider  hesap iş ve işlemleri denetlemek üzere Ocak 2017 birleşiminde oluşturulan denetim Komisyonu’nun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan denetim raporu, Komisyon Başkanı Zıya ŞAN tarafından  Belediye Meclisi bilgilendirildi. Belediye Meclis üyelerince hazırlanan rapora  itiraz eden Meclis üyesinin bulunmadığı görüldü.

İlçemiz Yeniyol Mahallesi 179 Ada 2 parselde bulunan bahçe niteliği  taşınmaz üzerinden yolun geçmesi ile ilgili tespitin yapılması için imar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Borçka İlçesi 194 Ada 17 parsel ve çevresine  ait uygulama  imar planı değişikliği ile ilgili Celal ALPARSLAN ve Hissedarlarının dilekçelerin imar  komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Aslan ATAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 04.04.2017

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window