07.05.2019 MECLİS KARARLARI

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.05.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2019 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi,

5- Esat MADEN’ in dilekçesinin Görüşülmesi.

6 – Kapanış

Gündemin 1. Maddesi Gereği

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Nurhan KOÇAL’ın mazeret belirterek Nurettin OKUYAN’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı

Gündemin 2. maddesine Gereği.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Nisan 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

2019 Yılı Çalışma Programı 7 maddeden ibaret olup maddeler üzerinde görüşmelere başlandı.

            2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

1.İsmet Acar Turizm ve Sosyal Tesisinin Eksik Kısımlarının tamamlanması,

2.Altyapı Çalışmaları( İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmur suyu) Devam Edip İvedilikle Tamamlanmasının Sağlanması,

3.Tarihi Çelik Köprüden Başlayarak Murgul Karayolu Köprüsüne Kadar Çoruh Kenarı Boyunca Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Planlanan Stabilize yol Güzergahının Tamamlanması

4.Yeniyol Mahallesini Merkez Mahallesine Bağlayan Asma Köprü Tahtalarının Onarımının Yapılması,

5.Birleşik Ahır Projesinin Uygulanması,

6.Eğitim ve Öğretime Destek Verilmesi,

7.Hayvan Barınağı Tesisi Yapılması.

Görüşmeler sonucunda Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2019 yılı 7 maddelik çalışma programının uygulanması oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Esat MADEN’in 30.04.2019 tarih ve 138 Sayılı Meclise havale edilen dilekçesinin görüşülmesi sonucunda Borçka Aksu Mahallesine  Devskel Suyu Mahallesi isminin verilmesi ile ilgili, Mahalle sakinleri ve akil insanların görüşü alınarak  bir sonraki Belediye Meclisinde görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem ve Gündem dışı başka konu olmadığından Meclis Başkanı Ercan ORHAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi.07.05.2019

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window