Borçka Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

 

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mart birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.03.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – Ticari Araç Plakaları Hakkında Değişikliğinin Görüşülmesi ,

5 – Memur Personellerin 2017 Yılı Yan Ödeme ve Özel Tazminat Oranlarının Görüşülmesi,

6 – Kapanış

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucu Meclis üyelerinden Nurettin OKUYAN  mazeret belirterek  katılmadığı diğer üyelerin   toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Şubat 2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmanlı hamamının kiralanmasının gündeme alınıp alınmamasını oylama sunuldu  oylama sonucu;  Osmanlı hamamının  kiralanması ilgili konunun  gündeme alınmasına  oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

İlçemizde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin hizmete girmesi nedeniyle Ticari Plakalar (T- M-D-S-K-C) üzerinde  tahdit oluşturulacağı için ekli listedeki ticari plakaların yeniden tescilinin yapılmasında belediyemizce herhangi bir sakıncasının bulunmadığına oybirliği ile karar verildi

 

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediyemizde çalışmakta olan 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamındaki personelin  2017 yılında ödenmesi ön görülen  yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarının Bakanlar kurulunca tespit edilen oranlar üzerinden ödeme yapılmasına; oybirliği ile  karar verildi.

 

Gündeme Alınan Osmanlı Hamamının Kiralanması

Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmanlı hamamının ilçemize gelen turistlere  ve İlçe Halkına  daha iyi hizmet sunulması için    Belediye Başkanlığına ait olan Osmanlı hamamının encümen karar doğrultusunda  3 yıllığına  kiralanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek  başka konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN ‘ın  teşekkür konuşması ile toplantı sona erdi. 07.03.2017

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window