Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Haziran Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.06.2022 gün ve saat 13:00 ‘de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3-Ankara Büyükşehir Belediyesinden Malzeme Talebinin Görüşülmesi

4- Kapanış.

 

.Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Serdar TONYALIOĞLU ve Ziya ŞAN’ ın mazeret belirterek toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Mayıs olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı.Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi.İnceleme sonucunda;görüşmenin değiştirilmeden kayıt edildiği  görülerek gündemin diğer  maddesine geçildi.

 

Belediye Başkanı Ercan ORHAN gündem dışı söz alarak, Kısmi Sözleşmeli Veteriner Hekimin işe  alınması ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu konunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme alınan, Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda;   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve  Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için   ücret tavanları” konulu Genelge kapsamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;  Genelge doğrultusunda Kısmi zamanlı Veteriner Hekim çalıştırılmasına, 2022 yılı Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim net ücretinin Hazine ve Maliye  Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden verilmesine,  hafta da 3 gün , 2’er saat  Veteriner Hekim Esat AVCIOĞLU’nun  Kısmi zamanlı çalıştırılmasına ; işaretli oylama neticesinde 07.06.2022 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 18.05.2022 Tarih ve E-2226 Sayılı yazısnın görüşülmesi neticesinde;

 

Belediyemiz sınırları içerisinde kullanılmak üzere oyun grubu, dekoratif aydınlatma direkleri, park-bahçe mobilyaları ve çöp kutusu gibi malzemelerin  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından talep edilmesine ;

 

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window