Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.09.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM                  :

1.Açılış ve yoklama,

2.Saygı duruşu,

3.Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Kınalıçam Köyünde Bulunan 105 ada, 2 parselde ki Katı Atık Toplama Tesisi İle İlgili Konunun Görüşülmesi

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hamit ATALAY’ın mazeret belirtmeden,Serdar TONYALIOĞLU’nun  mazeret belirterek toplantıya katılmadığı, diğer   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Ağustos   2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Belediye Meclis Üyelerinden Celal KILIÇ  gündem dışı söz alarak, Belediyemizde zabıta memuru  eksikliği bulunduğundan,  Zabıta memuru alımı için Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesinin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu, oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündeme alınan,  Belediyemizde Zabıta Memurluğu eksikliği nedeniyle,  Zabıta Memuru alımı için Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesi;

 

Oy birliğiyle kabul edildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanlığı’ndan Belediyemize gönderilen 29.06.2022 tarih ve E-171 Sayılı yazılarının görüşülmesi sonucu;

Artvin İli Yusufeli İlçesi Kınalıçam Köyünde bulunan 105 ada 2 parsel numaralı toplam 659.228,06 m2 alan içerisinde 30.277,90 m2 ‘lik kısmı “katı atık toplama tesisi” kurulmasına yönelik Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Milli Emlak Genel Müdürlüğün’nce iki yıllığına ön tahsisi yapılmıştır.

 

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Meclisinin temmuz ayı içinde yapılacak olağanüstü toplantısında kararlaştırılmak üzere; Belediye meclisimizde yukarıda belirtile alanda “katı atık toplama tesisi”ya da “katı atık toplama tesisi” kurulmasına ilişkin Belediyemizce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projenin % 50 ‘lik kısmını destekleyeceği kalan % 50 ‘lik desteğin ise nüfusumuz oranında karşılanmasına;

 

Belediyemiz Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window