Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.09.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM :

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu,

3. Adres Kayıt Sisteminde Kapsamında Yeniyol Mahallesinde ismi belli olmayan Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi,

4. 2022 yılı Mali Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması,

5. Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Hamit ATALAY, Ziya ŞAN ve Nurettin OKUYAN’ın mazeret belirterek   toplantıya katılmadığı,diğer üyelerin toplantıya katıldığı  görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Ağustos 2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı.Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi.İnceleme sonucunda; görüşmenin değiştirilmeden kayıt edildiği  görülerek gündemin diğer  maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Celal KILIÇ, Sanayi Caddesi isminin değiştirilmesi teklifinde bulundu.Teklifin gündeme alınıp  alınmaması oylamaya sunuldu, oylama sonucu gündeme alınmasına;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Aksu Mahallesi hastane yol ayrımından başlayarak Borçka-Artvin karayolu yönünde ilerleyip Borçka Devlet Hastanesine ayrılan yola kadar devam eden, daha önce UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı)’da Sanayi Caddesi  olarak isimlendirilen yolun Turan ŞAHİN Sanayi Caddesi  olarak değiştirilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Adres Kayıt Sistemi Kapsamında Yeniyol Mahallesinde ismi belli olmayan cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesinin görüşülmesi sonucu;

Artvin-Hopa karayolu üzerinde bulunan Arifağaoğlu petrol yan tarafından ayrılarak Muratlı caddesine birleşen beton köprünün bitimine kadar devam eden hattın Ayhan ARİFAĞAOĞLU Caddesi olarak belirlenmesine,

Yeniyol Mahallesi İsmet ACAR Turist aktarma tesisi otobüs durağı önünden  Emro beton şantiyesine kadar devam eden hattın Avni YILMAZ Sokak olarak belirlenmesine,

Yeniyol Mahallesi İsmet ACAR Turist Aktarma Tesislerinden başlayıp Yeniyol Mahallesi yönüne doğru ayrılarak  Küçükköy Mahallesi sınırında  birleşen hattın Gençağa KOÇAK Sokak olarak belirlenmesine,

Yeniyol Mahallesi Yaşar TEKBAŞ’a ait binanın yan tarafından başlayıp Fevzi AYDEMİR’e ait ev yönünde, yol bitimine kadar devam eden güzergahın  Yenikonaklar Sokak olarak belirlenmesine,

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Ada Restorantın yan  tarafındaki köprüden  başlayıp , Küçükköy Mahallesi sınırına devam eden ve sınırla birleşen hattın Küçükköy Sokak olarak belirlenmesine,

Yeniyol Mahallesi Rahime ÖZER’e ait binanın önünden ayrılarak devam eden çıkmaz hattın Patika Sokak olarak belirlenmesine

Yeniyol Mahallesi Mehmet KASIMOĞLU’na ait binanın önünden başlayıp üst tarafa doğru giden ve yol sonuna kadar devam eden güzergahın Aydınlar Sokak olarak belirlenmesine

Yeniyol Mahallesi 222 ada 12 parsel nolu arazinin parsel bitiminden Küçükköy Mahallesi yönünde devam eden güzergahın Bayrak Sokak olarak belirlenmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

Belediye Birim Müdürlüklerince hazırlanıp Belediye Meclisine sunulan,2022 Mali Yılı Bütçe tasarısının , görüşülmek üzere  Encümene havale edilmesine ;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı konuşulacak başka konu kalmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN kısa  teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi. 07.09.2021

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window