Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ekim Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.10.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM                  :

1.Açılış ve yoklama,

2.Saygı duruşu,

3.2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi,

4.Şehir İçi Dolmuş Ücretinin Belirlenmesinin Görüşülmesi,

5.151 Ada 10 Parsel İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi,

6.Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Mehtap ŞENTÜRK’ün mazeret belirtmeden,Nusret YILDIZ ve Ziya ŞAN’ın  mazeret belirterek toplantıya katılmadığı, diğer   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Eylül   2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

 

 

Gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Celal KILIÇ, Küçükköy Mahallesi, Dakvara Mevkiine Beton Yol Yapımı ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu.Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündem dışı tekrar söz alan Belediye Meclisi Celal KILIÇ, Taşlı Tarla Mevkiinin imara açılması ile  ilgili konunun gündeme alınıp ,alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Belediye Meclisi tarafından gündeme alınan Küçükköy Mahallesi, Dakvara Mevkii Örücüler Köyü istikametine doğru  2158 m3 beton kullanılarak 1950 m. uzunluğunda  yol yapımasına ;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

İlçemizdeki  artan nüfus karşısında yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç duyulduğundan Taşlı Tarla mevkiinin imara açılması  ile ilgili çalışmaların başlatılması için, Serdar TONYALIOĞLU’nun ret oyu verdiği diğer üyelerin kabul oyu verdiği görülerek  ;

 

Oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Encümene Sunulan 2023 Mali Yılı  Bütçe Tasarısı Belediye Encümenince incelendikten sonra, Meclis tarafından ,  Borçka Belediye Başkanlığı  Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine  ;

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündemin 4. maddesinde geçildi.

 

Borçka Şoförler ve Otomobilciler Odasının  19.09.2022 Tarih 1366  Sayılı  yazı  ile Belediye Meclisine  havale edilen , Minibüs dolmuş ücret tarifesinin artış talebi değerlendirilerek;

Belediye Başkanlığı  tarafından belirlenen  dolmuş hattı ücret tarifesinin, Öğrencilere 3.50 TL Sivillere 5.00 TL olan ücretlerin arttırılarak, Öğrencilere 5.00 TL Sivillere 6.00  TL düzenlenmesine , Kararın tebliğ tarihinden sonra uygulanmasına;

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündemin 5. maddesinde bulunan  Gündoğdu Mahallesi 151 ada 10 parsel İmar Plan Değişikliği ile ilgili Görüşülmeye geçildi.

 

Görüşülmesi sonucunda Gündoğdu Mahallesi 151 Ada 10 Parselin 1/5000 nazım  imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili dosyanın İmar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar  veridi.

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window