Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Aralık birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.12.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2018 Yılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımının Görüşülmesi,

5 – 2018 Yılı Memur personel Sosyal Denge Tazminatının Görüşülmesi,

6-  Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Mehtap ŞENTÜRK, E. Türkan KÜÇÜK Mazeret belirterek katılmadıkları,  Resul ŞENTÜRK  mazeret belirtmeden  katılmadığı,  diğer  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Kasım  2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

Tam zamanlı personel çalıştırılması ile ilgili Belediye Başkanı Aslan ATAN  Memur personelin az olması ve  teknik personelin bulunmaması nedenleriyle Belediyemiz işlerinin doğru ve hızlı yürütülmesi bakımından 2017 Yılında  çalışan mühendislerin Özlem KOÇ, Tuğçe DIKBAŞ ve Esin GONCAL’ın  tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, 2018 yılında çalıştırılacak olan mühendis  ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Başkanı Aslan ATAN’a yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediyemiz ile BEN-BİR SEN arasında 01.01.2016 tarihinde imzalanıp 31.12.2017 tarihinde sona erecek olan  Memur Personelin  Sosyal Denge tazminat sözleşmesinin yenilenmesi ve  ücretin belirlenmesi için Belediye Başkanı Aslan ATAN ‘a yetki verilmesine; oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Aslan ATAN  teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 05.12.2017

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window