BORÇKA BELEDİYESİ

BASKAN

Başkanımız

 Aslan ATAN 

1965 yılında Artvin’in Borçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Artvin’de tamamlayan Atan, ardından Fırat Üniversitesi Edebiyat Bölümünü kazandı. 1987 yılında üniversiteden mezun olan Aslan Atan, 1990 yılına kadar Ankara’da öğretmenlik yaptı. 1990 yılında Borçka’ya gelerek Borçka Lisesinde 4 yıl, Borçka Ticaret Lisesinde de 15 yıllık müdürlük yaptı. Artvin İl merkezinde Milli eğitim …

Sayfaya bak »

Belediye Başkan Yardımcısı

 
Görevleri ;
Başkan Yardımcısı olarak, görevim Belediye Başkanımızın verdiği görevleri günü gününe takip edip daire amirlerimizin çalışmalarını takip edip, ayrıca, daire amirleri arasındaki diyalog ve koordinasyonu sağlamak, birimler arası idari ve hukuki prosedürleri Amirlere yazılı ve sözlü olarak bildirmek, hizmetlerin yapılmasında sıkıntı, sorun ve gidişattaki aksaklıkları rapor halinde Başkana bildirmek, İlçemiz insanlarının düzenli hizmet almaları konusunda, …

Sayfaya bak »

Belediye Başkanı

BELEDİYE KANUNU
Belediye Başkanı
 
MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.
 
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
 
Belediye başkanının görev ve yetkileri
 
MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) …

Sayfaya bak »

Belediye Encümeni

Belediye encümeni, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yürütme organlarından birisidir.
 
Belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan …

Sayfaya bak »

meclisuye

Belediye Meclis Üyeleri

Sayfaya bak »

Belediye Meclisi

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.
 
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:
 
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul …

Sayfaya bak »

Mali Tablolar

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI GELİR BÜTÇESİ
2012 YILI GİDER BÜTÇESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfaya bak »

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz
Belediyemiz sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen imkan ve yetkileri planlı, programlı, etkin ve adil bir şekilde tamamen halkımızın yararına kullanılarak en iyi hizmeti sunmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak; katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kentsel gelişim seviyesini arttırmak ve Çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet etmek.
Temel Değerlerimiz
 
Önce İnsan …

Sayfaya bak »

Teşkilat Şeması

 

Sayfaya bak »

NEHİR KENARİ OTURMA YERLERİ

Yapılacak Projeler

Sayfaya bak »

Bir Cevap Yazın